Следвайте ни

За 2019 г. Държавата плаща обучението на 489 специализанти

Държавата ще поеме таксата за обучение на 489 лекари специализанти през 2019 г. Броят им  се определя със заповед на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев и разпределя местата между медицинските университети в София, Варна, Пловдив и Плевен, както и в медицинския факултет на Тракийския университет в Стара Загора. 

Таксата за специализация ще бъде поета и за специализация и на 55 дентални лекари, 7 магистър-фармацевти, 66 медицински сестри и 13 специалности за лица с висше немедицинско образование по специалности като клинична химия, лабораторна имунология, медицинска радиологична физика и микробиология.

60 са специалностите по държавна поръчка за лекари специализанти. От тях най-много са бройките за специализация по Обща медицина - 50, следва ги обучението по Спешна медицина, за което държавата ще плати таксите на 30 специализанти.

С по 20 бройки са специалностите неонатология и обща и клинична патология, като за втората специалност е отпуснато едно място за специализация, освен на гореспоменатите ВУЗ-ове, и на Медицинския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Педиатрия държавна поръчка ще специализират 18 лекари, а хирургия - 15.

Анкета

За какво бъдеще на Пловдив трябва да работи новият кмет?