3906

УМБАЛ „Пълмед“ разкри второ отделение по медицинска онкология

В болницата функционира специално обособена структура за комплексно лечение на болни от рак

За да отговори на нарастващата нужда на пациентите от бързо, комплексно и ефективно лечение и проследяване на болните със солидни тумори, УМБАЛ „Пълмед“ отвори Отделение по медицинска онкология 2, второ за болницата. Новата структура разполага с всички необходими условия за провеждане на лечебно-диагностичен процес в пълен обем. Екипът на отделението, ръководен от д-р Манол Славов, прилага комплексен подход към всеки отделен случай. 
 
Двете отделения по медицинска онкология се помещават в изградения наскоро корпус „Е“ на болницата, където се намират и новите отделения по лъчелечение и нуклеарна медицина, с което „Пълмед“ обособява специална структура за комплексно лечение на онкологично болни. По този начин изследване с ПЕТ скенер може да се извърши и в неотложнен порядък, наред с плановите записвания.
 
Съвременната апаратура за лъчетерапия позволява максимално щадящо провеждане на лечението, както и радиохирургия, която нерядко е еквивалент на оперативното лечение, коментира д-р Славов, който изтъква, че при тях е стандартно ежедневие провеждането на съчетано лъчелечение с химиотерапия или лъчелечение с таргетна терапия.
 
Към отделението е създадена втора за болницата Обща клинична онкологична комисия, което прозволява 4 дни в седмицата да заседава онкокомитет. Това оказва влияние върху бързината на обработването на всеки онкологичен случай, катоцелта на новото отделение е този срок да не е повече от 2 дни.

Анкета

Как и къде ще почивате през лятото?