4020

Понижава ли се IQ-то на американците?

От 1932 г. до края на ХХ век коефициентът на интелигентност (IQ) значително се повишава в целия свят, като разликите варират от около 3 до 5 точки на десетилетие. Този феномен е известен като "Ефектът на Флин". Сега обаче ново проучване на Северозападния университет показва, че в Съединените щати може да се наблюдава своеобразен "обратен ефект на Флин".

Този обратен ефект на Флин е налице в голяма американска извадка, обхващаща периода между 2006 и 2018 г., във всяка категория - с изключение на една. Все пак сред три от четирите когнитивни области се наблюдават последователни отрицателни наклони.

Резултатите за способностите, свързани с вербалното мислене (логика, речник), матричното мислене (визуално решаване на проблеми, аналогии) и буквените и цифровите серии (изчисления/математика), спадат през периода на изследването. Резултатите от 3D ротацията (пространствено мислене) обаче като цяло се повишиха между 2011 и 2018 г.

Резултатите за съставни способности (единични резултати, получени от множество части на информацията) също са по-ниски в по-новите извадки. Тези разлики в резултатите се запазиха независимо от възрастта, образованието или пола.

Въпреки наблюдавания спад в IQ резултатите, авторът на изследването Елизабет Дворак твърди, че хората не трябва да четат тези резултати и да си мислят: "Американците стават все по-малко интелигентни“.

"Това не означава, че умствените им способности са по-ниски или по-високи; просто разликата в резултатите е в полза на по-стари или по-нови проби", обяснява Дворак, доцент по медицински социални науки в Медицинското училище "Файнберг" към Северозападния университет, в съобщение за медиите.

"Възможно е просто те да стават все по-лоши в правенето на тестове или конкретно по-лоши в правенето на този вид тестове", добави тя.

Авторите на изследването са използвали проекта за оценка на личността със синтетична апертура (SAPA) - безплатен онлайн тест за личността, базиран на анкета, който дава на участниците в теста обратна връзка, фокусирана върху 27 черти на темперамента (адаптивност, импулсивност, тревожност, хумор), в допълнение към резултатите от способностите им.

Анализирани са отговорите на анкети от 394 378 американци, събрани в периода 2006-2018 г., за да се провери дали резултатите от когнитивните способности са се променили през тези 13 години. По-малка кохорта от лица (303 540) също е набрана между 2011 и 2018 г. Данните за 3D ротацията обаче съществуват само за лицата, които са взели участие в проучването между 2011 и 2018 г.

Този проект не се опитва да определи причината за намаляването на коефициента на интелигентност. Въпреки това изследователите добавят, че в научната общност не липсват възможни обяснения и теории, вариращи от лошо хранене и влошаване на здравето до медийно въздействие и промени в образованието.

"Има дебати за това какво го причинява, но не всяка област се понижава; една от тях се повишава. Ако всички резултати вървяха в една и съща посока, можеше да се направи хубав малък разказ за това, но случаят не е такъв. Трябва да направим повече, за да го проучим", заяви Дворак.

Тя и нейните колеги сега се опитват да получат достъп до набор от данни, съдържащ данни за 40 години, за да проведат последващо проучване.

Промяната в обществените ценности също може да е повлияла на резултатите от IQ, добави изследователят.

"Ако се замислите за какво се грижи обществото и какво подчертава и подсилва всеки ден, има вероятност това да се отрази на резултатите от теста за способностите", каза Дворак.

Анкета

Как и къде ще почивате през лятото?