46

Електронната медицинска бележка за учениците: Вижте отговорите на важните въпроси

Електронната медицинска бележка за ученици влиза в сила от 1 октомври. Това е и краят на хартиената бележка. Като всяко нововъведение обаче, и това донесе много въпросителни. Министерство на електронното управление ​обобщи най-често задаваните въпроси за е- бележките и техните отговори.

В образователната система годишно се отчитат около 270 000 отсъствия на ученици по извинителни причини, голяма част от които заради боледуване, обясни на пресконференцията за представянето на новата бележка министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков. Средно на един ученик се падат по около 50 отсъствия по извинителни причини, което не е малка цифра, отбеляза той. По думите му след въвеждането на електронната медицинска бележка ще има по-добър поглед върху проблемите с отсъствията на учениците.

Ето отговорите на най-важните въпроси: 

Плаща ли се новата електронна бележка?

Както досега, медицинските бележки не попадат в основния пакет дейности, които се покриват с бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Всеки общопрактикуващ лекар е длъжен на видно място в кабинета си да има ценоразпис и сам определя таксата за услуги, които не се покриват от здравната каса. Затова някои може да не таксуват, други могат да искат 1 лв., а трети 2 или 3 лв. За всяка услуга, която се заплаща, следва да бъде издаден касов бон.

Може ли електронната бележка да се издава със задна дата?

Бележката се издава с датата, на която е проведен прегледът на детето, но срокът за извинение на отсъствията може да бъде записан със задна дата. Например, ако детето се разболее в ден петък 15-и, а родителят го заведе на преглед в ден понеделник – 18-и, бележката ще бъде с дата на издаване 18-и, но ще извинява отсъствията, допуснати в периода на боледуването, например за датите 15 – 22 в съответния месец. 

Може ли лекарят да откаже да издаде електронна бележка, ако няма интернет, например?

Лекарят не може да откаже да издаде електронна бележка. Ако той е възпрепятстван поради технически причини, бележката може да бъде издадена по-късно, когато се регистрира прегледът. Следва да се има предвид, че Националната здравноинформационна система (НЗИС) е пригодена и за работа в офлайн режим и всички лекари са задължени да работят в НЗИС. 

Могат ли зъболекарите да издават електронна бележка?

Да. Денталните софтуери също са интегрирани към НЗИС и това позволява зъболекарите да издават електронни бележки за извинение на отсъствията. 

Могат ли други лекари, например в спешна помощ, да издават електронни бележки?

Електронни бележки могат да издават специалистите от извънболничната медицинска помощ, например след консултация с кардиолог, алерголог и т.н. по преценка на съответния специалист. Лекарите от центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП), както и досега, не са ангажирани с провеждането на лечебна дейност и няма да издават медицински бележки за извинение на отсъствията. 

Автоматично ли се извиняват отсъствията, когато лекарят подаде електронната бележка към системата на Министерството на образованието и науката (МОН)?

В момента на издаване на електронната медицинска бележка данните от нея постъпват в Национална електронна информационна система за предучилищно и училищно образование, от където автоматично се предават към електронните дневници за извиняване на отсъствията на съответния ученик. Електронните медицински бележки стават и веднага видими за родителя в електронния дневник. Класният ръководител, директорът на училището и родителят не е необходимо да правят никакви допълнителни действия..

Как електронната бележка стига от лекарския кабинет до училище? 

След попълване на амбулаторния лист за извършен преглед лекарят създава чрез използвания от него софтуер електронната бележка (в НЗИС). С оглед предотвратяване на възможни грешки е дадено право на лекаря в рамките на два часа след регистриране на бележката да я анулира. Едва след този период въведените данни се предоставят автоматично към системата на МОН, откъдето стигат и до електронния дневник. Всички процеси са автоматични и не изискват намеса на когото и да било.

Какво ще пише на самата електронна бележка за заболяването, поради което отсъства ученикът?

Поставената от медицинското лице диагноза на ученика е част от информацията, която се съдържа в електронната бележка. За да бъдат защитени чувствителните здравни данни на децата, тя не достига до системата на МОН. Информацията, която достига до училищния дневник, е периодът, в който ученикът ще отсъства от училище.

Кой има достъп до здравните данни в електронната бележка?

Само тези лица, които имат достъп до здравното досие на детето, ще може да види диагнозата, поставена на детето при прегледа. Учителите няма да имат достъп до диагнозата, като така ще се запазят и чувствителните детски данни.

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Кои са най-важните проекти за Пловдив?