Подай сигнал

Затягат контрола по строежите в Пловдив

Целта не е да се налагат наказания, а да се наложат правила, твърдят от РДНСК

Имоти

от Даниела Арнаудова 1067 прегледа 0

Затягат контрола по строежите в Пловдив

Контролът на строежите в Пловдив ще бъде засилен в близките месеци. Оказва се, че местната дирекция на РДНСК прави най-малко проверки на строителните обекти под тепетата. „Процентът им е нищожен в сравнение с другите градове, където на прицел на дирекцията ни са всички обекти с вече издадено разрешение за строеж”, съобщи инж. Мария Дончева от РДНСК Южен централен регион по време на кръглата маса, която събра експерти в Административен център на пловдивските строители. Поводът за срещата на бул. "Марица" 154 бяха многото констатирани нарушения при обезопасяване на строителната площадка в града. На нея присъстваха представители на областния съвет на Камарата на строителите-ОП Пловдив, инж. Мария Дончева от РДНСК Южен централен регион, инж. Атанас Ангелов от БААИК, експерти от КИИП, специалисти по безопасни условия на труд и строителни фирми от Пловдив, Пазарджик и Смолян.

„Целта не е да се налагат наказания, а да се дисциплинира секторът, т.е. да се научим да сме по-прецизни и да не подценяваме обезопасеността на строежа, поясни инж. Дончева. Важно е да се наложат правила в работата на строителите.”

Десет сгради в града са в категорията на изоставените строежи, обясни Дончева, но отказа да ги назове конкретно. „Сагата продължава, съчувстваме на хората, които са си купили жилища, но не могат да влязат в тях и живеят под наем. В Пловдив има няколко подобни случая, ние от дирекцията така и не успяхме да се справим. Проблемът е, че тези сгради не могат да влязат в експлоатация, трудно се привеждат и към одобрените вече проекти.”

Днес контролът в строителството се извършва в два аспекта:


- упражняване на строителен надзор

- спазването на правилата за здравословни и безопасни условия на труд.


Правилата в бранша са ясно разписани - при започване на строителните дейности по определен обект първо и най-важно условие е строителната площадка да бъде обезопасена. Това включва редица дейности, след които се гарантира безопасността както на строителите, така и на съседните сгради и съоръжения, и на преминаващите в близост хора, животни и превозни средства. Обезопасяването включва изграждане на временна ограда, с която се загражда строителната площадка. След като се направи строителният изкоп, той също трябва да бъде обезопасен, така че неговите откоси да са стабилни и да не се рушат при обилни валежи, снеговалежи, силни ветрове, движение на техника, хора и други.

При обезопасяването на строежа се взима предвид и необходимостта от правилно отводняване на изкопа, така че в него да не се събира вода. Строителните обекти трябва да са добре осветени през нощта и да разполагат с табели, които да информират пешеходците и шофьорите за протичащите строителни работи. Тротоарите, граничещи с оградата на строежа, също трябва да са обезопасени, като при строителство над кота 0 над тях трябва да се изградят стабилни и здрави предпазващи козирки или скелета. Строежите в централните части на населените места и там, където се генерират големи потоци от хора и превозни средства, трябва да са обезопасени с вертикални предпазни мрежи около всяка от фасадите. Изходите и входовете на строителните обекти също трябва да бъдат ясно обозначени.

Новото паркиране - с платформи

Според инж. Дончева под тепетата все по-актуално ще става т.нар. „паркиране с платформи”. Това са новия тип паркинг системи, които осигуряват повече независими места за паркиране за две (единична платформа) или четири (двойна платформа) превозни средства.


Практика е паркинг системите да се монтират в новостроящи се сгради, понеже са идеално решение за осигуряване на повече паркоместа. Въпросът е как ще се случи това паркиране в сегашните подземни гаражи.