Подай сигнал

Защо Велев, а не Кръстев?

Коментари

от Валентина Йеремиева 979 прегледа 0

Защо Велев, а не Кръстев?

В името на истината трябва да уточним, че двигател на Транспортния проект бе Борислав Кръстев, който в момента оглавява едно от възловите общински предприятия „Организация и контрол на транспорта”, а не зам.-кметът Златин Велев. Редовият чиновник беше назначен за ръководител на проекта в първия мандат на кмета Иван Тотев срещу месечното възнаграждение в размер на 2800 лева, което тогава се равняваше на четири средни заплати в администрацията. Добрата заплата, определена от Управляващия орган по оперативна програма „Регионално развитие”, би трябвало да предполага и добър резултат.

Борислав Кръстев беше оторизиран от първата до последна минута да следи под лупа изпълнението на всички компоненти на проекта. Той и неговият екип са подготвяли документацията и отчетите пред Управляващия орган, МРРБ и финансиращите ведомства в ЕС. На базата на тези отчети проверяващите са отчели видимите резултати. Обиколили са модерно оборудвания център за управление на трафика, но едва ли са се повозили в градския транспорт. Затова са повярвали на отчетите на Борислав Кръстев и са си сложили парафите в графата "изпълнено".

За награда Борислав Кръстев беше повишен в ранг директор на предприятие, макар че за видим резултат в електронната система трудно би могло да се говори. Явно обаче властта и гражданите продължават да гледат на живота през различни на цвят очила. За онези с розовите всичко е точно. Другите все излизат някак черногледи.

Коментари