Подай сигнал

Защитата от наводнения - стратегическа цел за Пловдив

Градът

от Илияна Караланова 556 прегледа 0

Защитата от наводнения - стратегическа цел за Пловдив

В раздел „Рискове от наводнения" на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие Пловдив се третира като територия, която може да бъде засегната от потенциални бъдещи наводнения. Първите документирани наводнения в района на града датират от 31 август - 1 септември 1856 г., когато нивото на водата надвишава 4 м. Следват няколко големи бедствия. Според интегрирания план строителството на диги и стесняването на напречния профил на реката вследствие на канализирането запазват площите зад дигите от наводняване. В същото време обаче се увеличават значително скоростта на течението, обемът и върхът на високата вълна за разположените по-надолу участъци.

„При решаване на проблемни територии в обсега на реката трябва да се отчете, че тя е основен градообразуващ фактор и от една страна, интервенцията към бреговете ще е значителна. От друга страна, укрепването на бреговете и защитата от наводнения е задължително действие, като се отчете наситеността с обществени активности от двата бряга", пише в плана на общината.

В него се посочва, че в коритото на р. Марица има широки заливни площи и няколко острова, които се използват като нерегламентирани места за отдих от населението. Те трябва да станат предмет на особено внимание и защита в бъдещото планиране, се казва още в документа.

Коментари