Подай сигнал

Зам.-министър Лъчезар Борисов: На фокус е помощта за малки и средни предприятия

Интервю

от Мария Петрова 302 прегледа 0

Зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов

Заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов е роден през 1978 г. в Самоков. Завършил е УНСС със специалности "Макроикономика" и "Счетоводство и финанси". Има редица специализации в чужбина и награди от състезания по математика и борсово посредничество. В момента е докторант във Висшето училище по застраховане и финанси. В Министерството на икономиката работи от 2002 г. Бил е началник на редица отдели, между които „Инвестиционни проекти, международни програми и маркетинг“ и „Стратегически анализи и прогнози“. Миналата седмица той откри в Пловдив информационен бизнес форум на тема „Искаш бизнесът ти да расте? Ние имаме ноу-хау".


- Г-н Борисов, по данни на БНБ за периода януари - септември 2018 г. чуждестранните инвестиции в България са намалели три пъти спрямо същия период на миналата година. Как си обяснявате този отлив и има ли механизми да се събуди интересът на чуждите инвеститори?

- Не съм съгласен, че има намаляване на чуждестранните инвестиции в България. Това показаха и данните, а това, което прогнозираме за следващата година, е да има реален растеж на инвестициите около и над 9% в структурата на брутния вътрешен продукт и искаме тази тенденция да се задълбочава. Визирам показателя бруто образуване от основен капитал. Говорейки за преките чуждестранни инвестиции, видяхме ревизираните данни, които бяха представени наскоро. Наблюдаваме ръст и може би някои от компаниите, които са инвестирали в периода 2016-2017 г., в момента изплащат своите дивиденти към компаниите майки или връщат заемите, но нямаме напуснали инвеститори от страната. А и последните данни от нетния поток показват растеж. За последните 10 години България на два пъти се доближава до средното ниво на икономиката в ЕС. Това постигнахме не само чрез нашите стратегии, но и по линия на структурните фондове, които са и част от механизмите за пряко въздействие в икономиката извън общите мерки, които предприемаме за подобряване на бизнес средата.

- Посочете конкретни цифри за чуждестранните инвестиции.

- Разполагаме с цифри, но в момента не мога точно да ги цитирам. Мисля, че имаше значителен ръст спрямо предходната година. Методологията е такава, че първоначално се публикуват едни данни, които впоследствие се ревизират в определен период от време.

- България има 13 подадени проекта по Плана "Юнкер". На какъв етап е тяхното одобрение?

- Може би знаете, че Българска банка за развитие е един от основните партньори по Плана "Юнкер". Бяха избрани и други банки партньори. В момента тече процес по подписване на договори с тези банки, които оперират на българския пазар. Веднага след това ще има и усвояване на средства. Имаме информация от търговските банки, които са партньори на Българска банка за развитие, че има интерес, така че очакваме добър интерес по отношение на тази програма.

- Освен банките, които са сигурни в този процес, какъв шанс имат компаниите, някои от които чакат резултат втора година?

- Да, има одобрени проекти. Някои от тях дори бяха сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите и доколкото съм информиран, България е една от страните, които доста добре се справят по Плана "Юнкер".

- А какви са възможностите за растеж на малките и средните предприятия, които трудно ще се класират по Плана "Юнкер"?

Малките и средните предприятия (МСП) представляват 99,8% от всички компании в страната.

Те осигуряват 75% от заетостта и 66% от добавената стойност в икономиката. Те са нашият гръбнак и ние мислим за тях. Според проучване 59% от продуктите на младите компании на българския пазар излизат извън страната, а 29% от тези компании достигат до глобални иновации. Ние отчитаме значимостта на МСП за повишаването на конкурентоспособността на българската икономика. Затова и към тях са насочени няколко програми в съответствие с Национална стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 г. Бизнесът може да се възползва от грантовите схеми по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК), различни финансови инструменти и програми на Европейската комисия, каквито са „Хоризонт 2020“, Програмата за конкурентоспособност на малките и средните предприятия (COSME), Прозорецът за МСП на Европейския фонд за стратегически инвестиции и не на последно място - Оперативна програма „Инициатива за МСП“, която е с бюджет от 102 млн. евро.

Освен това Българска банка за развитие е още един инструмент, който е насочен към стимулиране на малките и средните предприятия в страната. Тя предлага програма за 300 млн. евро по Плана „Юнкер“ за подкрепа на микро, малки, средни и междинни предприятия. Целта на тези програми е да се улесни достъпът до финансиране, да се стимулират иновациите, интернационализацията на МСП, като по този начин се повиши тяхната конкурентоспособност. Само по ОПИК към момента са отворени за кандидатстване две процедури за подбор на проекти. Едната е „Насърчаване на предприемачеството“, по която вторият краен срок за подаване на проектни предложения изтича на 10 декември 2018 г., а целта е създаване и развитие на нови предприятия именно в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 33 млн. евро, като минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ е 50 000 лева., а максималният - 200 000 лева.

Втората процедура в процес на набиране на предложения е „Подкрепа за растеж на малките и средните предприятия чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари“, като стойността на предоставяния ваучер е 50 000 лв. По тази процедура очакваме да се разшири обхватът от съществуващи възможности за финансиране на предприятията на различни етапи от техния растеж, като се подкрепи развитието на капиталовите пазари.

Коментари