Подай сигнал

Юристът Керин топли училища и болници

С две свои дружества бизнесменът е получил 35 договора от държавата и различни общини

Бизнес зона

от Мария Петрова 3506 прегледа 0

„Дизелор“ ЕООД има 5 бензиностанции в страната - в Пловдив, Стамболийски, София, Варна и Нови пазар

Едноличен собственик на "Дизелор" ЕООД е Петър Керин, по професия адвокат. Фирмата му е регистрирана в София, с основен предмет на дейност търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива. Под това име съществува от 2001 г., а преди това се е казвала "Бургас Петролиум" ЕООД. Информацията е поместена в бр. 94 на Държавен вестник от 22 октомври 2004 г., а решението е на Софийски градски съд. Към днешна дата „Дизелор“ ЕООД има 5 бензиностанции в страната - в Пловдив, Стамболийски, София, Варна и Нови пазар.

Справка в портала за фирмено разузнаване ДАКСИ показва, че Керин е едноличен собственик на още 4 фирми - „Горрел“ ЕООД, „Гоу“ ЕООД и „Глоуб“ ЕООД. И трите са регистрирани в Пловдив, на ул. „Пере Тошев“ 5, а предметът им на дейност е разнороден - от търговия с горива, до сделки с недвижими имоти и производство на селскостопанска продукция. Чрез "Дизелор" пък е собственик на "Космос ойл" ЕООД, с регистрация в гр. Стамболийски. Дружеството също е с разнородни функции, с акцент върху товарния автомобилен транспорт.

В „Комплект“ АД (с всякаква дейности, незабранени от закона) Петър Керин е съсобственик, като държи мажоритарния дял чрез фирмата си „Глоуб“ ЕООД. От списъка на акционерите, присъствали на общо събрание, проведено на 11 май 2018 г., е видно, че в дружеството има още 18 акционери - физически лица, както и „Пълдин Холдинг“ АД (бившия приватизационен холдинг „Тракия“). ДАКСИ показва още, че Керин е регистриран и като физическо лице, което извършва юридически услуги в Пловдив.

В сайта на Агенцията за обществени поръчки е посочено, че от 2008 г. до 2017 г. чрез фирмата си „Горрел“ ЕООД Керин е спечелил 23 обществени поръчки за над 1,2 млн. лв. Те са за доставка на горива в различни институции в цялата страна, повечето от които са здравни и социални заведения. Чрез „Дизелор“ пък има 12 договора за доставка на горива, като обществените поръчки са за над 1 млн. лв. Чрез пряко договаряне или публично състезание Керин ще доставя горива в агро техникум в Провадия, в 6 училища във Варна, в Регионалната дирекция за социално подпомагане - Благоевград, в Етнографски музей "Етър" в Габрово и др.

Коментари