Подай сигнал

Юрист в общината поема личните данни

Администрацията е готова да посрещне новия регламент, твърди главният секретар Ангелина Топчиева

Пловдив

от Георги Василев 1199 прегледа 0

Местната администрация в Пловдив е напълно готова за влизането в сила на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR), който има силата на закон, и ще действа във всички страни, членки на ЕС, от 25 май, установи запитване на "Марица".

„Работата е много, тъй като структурата ни е огромна. Общините работят по закона за достъп до обществена информация, където има вече установени правила за това как се предоставят определени данни. В този смисъл вече имаме опит с работата с лични данни. Този регламент би затруднил повече юридическите лица и фирмите, които работят с личните данни“, коментира секретарят на общината Ангелина Топчиева.

Ще бъде назначено и длъжностно лице по защита на личните данни. Тази задача ще бъде възложена на един от работещите юристи. Той ще осъществява надзор по спазването на регламента и ще консултира администратора на личните данни за конкретните методи, по които се прилагат нововъведенията. Той ще следи и за това как се предоставят данни на трети лица спрямо изготвени вече правила.

Администраторът на лични данни е самата община. Към нея работят звена, които се явяват обработващи. Това са общинските предприятия, социалните заведения, културните институции, районните администрации, детските градини и детските ясли.

Извършен е анализ и оценка на действащите процеси и процедури във всички тези звена, които се отнасят до събиране, обработка и съхранение на лични данни. Целта е да се определят видовете регистри на лични данни в звената. Определен е начинът, по който се обработват и съхраняват тези данни. Определен е кръгът от лица, които имат достъп до регистрите.

Администрацията е изготвила общотипова информация за гражданите, която изяснява най-често задаваните въпроси: кой има достъп до регистрите с данни, как най-лесно да получат нужната информация, за каква цел се използват личните им данни и други.

В сградите на общинските структури има пропускателен режим, но лични карти от граждани не се изискват.

Коментари