Подай сигнал

Възстановяват подпорни стени в Община Родопи

Регион

от Екип Марица 683 прегледа 0

Възстановяват подпорни стени в Община Родопи

Кметът на Община Родопи, инж. Пламен Спасов подписа шест договора за възстановяване и изграждане на подпорни стени на територията на селата Ситово, Чурен, Храбрино, Първенец и Брестовица.

Поради голямата денивелация и при неблагоприятни атмосферни условия, често се наблюдават свлачищни процеси и състоянието на голяма част от съоръженията е силно компрометирано, а местоположението им създава реална опасност от пропадане на пътища и жилищни сгради.

Общата стойност на ремонтните дейности по различни СМР на одобрени проекти е 129 969,80лв и включват:

-Възстановяване на срутена част от подпорна стена, укрепваща ул. "Преслав" по имотна граница на УПИ X- 428, кв. 34, по плана на село Брестовица, на стойност

14 392,84 лв.

· Възстановяване на подпорна стена на км 8+680 – ляво на път PDV 1223 за село Чурен, на стойност 15 821,20лв.

· Възстановяване на подпорна стена, укрепваща ул. "15-та" №41 имот УПИ XVI-271, кв.25, по плана на село Храбрино, на стойност 21 276,99лв.

· Изграждане на подпорна стена при детска площадка в УПИ III- парк, кв, 27, село Храбрино, на стойност 32 179,03лв.

· Изграждане на подпорна стена на ул. "Трапезица", село Първенец, на стойност

13 886,52лв.

· Възстановяване на срутена част от подпорна стена на път PDV 3259, на входа на село Ситово, на стойност 32 413,20лв.

Срокове за изпълнение на СМР по отделните договори варират между 17 и 30 календарни дни, считано от подписване на Протокол (Образец2) за откриване на строителна площадка.

Коментари


А Мостът в Първенец няма ли да го оправят скоро? Или първо трябва някой да пострада?

А пътя до Ситово и Лилково? Кога?

Стената ще я направя срещу 15 000