Подай сигнал

Вписването в лозарският регистър е безплатно

Агро

от Мария Петрова 632 прегледа 0

Вписването в лозарският регистър е безплатно

Вписването в лозарският регистър е абсолютно безплатно. Това съобщиха от Изпълнителната агенция по лозата и виното /ИАЛВ/ след слухове, че за регистрация фермерите вече ще се таксуват. Включването в регистъра се извършва по реда на действащия Закон за виното и спиртните напитки, който не предвижда заплащане.

За да бъдат вписани, производителите подават лично или чрез упълномощено лице в съответното териториално звено на ИАЛВ по местонахождение на имотите или производствения обект заявление по образец, публикувано на страницата на агенцията и прилагат посочените в него документи. При изрядност на документите се издава удостоверение за регистрация с уникален идентификационен номер (УИН).

Лозарският регистър е публичен и достъпен на интернет страницата на ИАЛВ в меню „Лозарски регистър“. Вписването е еднократно, не може да се извърши дистанционно – по телефон или по електронна поща и към настоящия момент не се заплаща такса за участие и за актуализация на данните в регистъра.

Лозарският регистър се администрира единствено от ИАЛВ. Във връзка с поддръжката му агенцията напомня на фермерите, че няма практика да контактува с производителите неофициално - чрез телефонни разговори. При съмнения, относно легитимността на лица, представящи се за представители на неизвестна ви институция в лозаро-винарския сектор, е препоръчително да се осъществи контакт с ИАЛВ, в качеството ѝ на единствен контролен орган в сектора, за да бъде проверена предоставената ви информация, предупреждават от Агенцията по лозата и виното.

Коментари