Подай сигнал

Вижте кой има право да ни иска личната карта

България

от Костадин Аршинков 4613 прегледа 0

Вижте кой има право да ни иска личната карта

Често се случва различни институции да ни искат личната карта, за да ни бъде осигурен достъп или извършена някаква услуга. Ежедневие са подобни ситуации при търговци, работодатели, мобилни оператори, влизане в учреждения, посещение в банка, хотел и др. Ако ни хванат да пътуваме гратис в рейса, контрольорите също може да поискат да се легитимираме с личен документ, за да ни глобят. Много граждани все още не са наясно в какви случаи и пред кого са длъжни да предоставят личните си данни и кога това се извършва неправомерно.

Според българското законодателство лични документи са личната карта, старите зелени паспорти при по-възрастните граждани, международният паспорт, шофьорската книжка, както и документите за пребиваване на чужденците. Добре е да се знае, че копирането им представлява обработване на лични данни и то може да става само със законово основание и при съгласието на лицето.

Проверка на личните документи могат да извършват единствено компетентните длъжностни лица, определени със закон. На първо място това са органите на полицията с цел установяване на самоличност, проверка за редовност на документите или предотвратяване на престъпление. Именно затова и при сблъсък с контрола в рейса трябва да присъства полицай, който да ви изиска легитимиране.

Документите на военнослужещите могат да бъдат проверявани от служители на Военна полиция. Проверка на лични документи извършват и служителите на ГД „Охрана” към Министерството на правосъдието на входа на съдебните сгради.

Гардовете в охранителните фирми също могат да изискват личен документ при влизане или излизане в охранявани частни обекти като зали, стадиони или заведения, но не и на улицата.

Законът обаче забранява задържането на лични документи под какъвто и да е предлог - като залог срещу предоставена парична сума, стока, услуга или по някаква друга причина.

Коментари