Подай сигнал

Удължават срока за плащане по Лозарската програма

Агро

от Мария Петрова 190 прегледа 0

Удължават срока за плащане по Лозарската програма

Срокът за кандидатстване за авансови плащания за 2019 г. по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и по мярка „Инвестиции в предприятия“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019 – 2023 г. се удължава до 25 септември.


Целта е да се осигури възможност за навременно подаване на заявленията от бенефициентите, които имат сключени договори за 2019 г. по Лозаро-винарската програма. Идеята е по-добро и целесъобразно използване на средствата, които ЕС предоставя на страната ни от Европейския фонд за гарантиране в земеделието.


Проекти по мярката за преструктуриране и конверсия се приемаха от 28 януари до 8 февруари 2019 г., а за инвестиции в предприятия – от 17 до 27 юни 2019 г. След отчитане на остатъчен неусвоен ресурс по мярката за конверсия, беше взето решение да се отвори допълнителен прием по нея в периода 19-20 август 2019 г.

Бюджетът на националната лозаро-винарска програма /2019-2023/ за целия петгодишен период на действие по всички мерки е близо 262 млн. лв., като от тях за финансовата 2019 г. са разпределени 52,3 млн. лв.