Подай сигнал

Ударно ремонтират улици в Хисаря

Кметът на общината инж. Пенка Дойкова направи символичната първа копка на ул. „Антон Иванов“

Регион

от Цветана Георгиева 1509 прегледа 0

Ударно ремонтират улици в Хисаря

Започва реконструкция на четири улици в Хисаря, кметът на общината инж. Пенка Дойкова вече направи символична първа копка на ул. „Антон Иванов“ . На ритуала присъстваха ръководството на общината и жители на града.

Проектът "Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в населените места на Община Хисаря" обхваща участъци от ул. „Антон Иванов“, „Илин Паунов“ и „Здраве“ , както и една улица в квартал „Момина баня“.


Предвидените дейности включват изграждане на ново пътно легло и полагане на асфалтова настилка на улицата в кв. "Момина баня", полагане на бордюри и изграждане на нови тротоари. По ул. „Антон Иванов”, „ Илин Паунов” и ул. „Здраве" се предвижда реконструкция на съществуващата улична настилка, подмяна на бордюри, ремонт на съществуващите тротоари и отводняване.


Стойността на проекта е 1 952 589 лева без ДДС. В тази сума са включени разходи за строително-ремонтни работи, за строителен надзор, за консултантски услуги по управлението на проекта, както и авторски надзор.


Строително-монтажните работи ще се изпълняват от „Пътинженеринг“ ЕООД ​-Пловдив, а фирмата, упражняваща строителен надзор е „Стройнорм“ ЕООД -София.

Това е поредният проект, за който Община Хисаря спечели пред Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 и сключи договор с Държавен фонд „Земеделие по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7, която е за основни услуги и обновяване на селата в селските райони.

Коментари


Ама кога ще оправят и пътя Калоянов Хисар? Нагънат е яко! На Автодрусала ТРАКИЯ сложиха ограничение 90,тук требе да е 50...