Подай сигнал

Търсят се най-добрите предприемачи в България и ЕС

Бизнес зона

от Мария Петрова 458 прегледа 0

Стартира конкурс за Европейски награди за насърчаване на предприемачеството. Министерство на икономиката отправя покана към всички публични институции - национални, регионални и местни, с проекти в подкрепа на предприемачеството, да се включат в надпреварата.

Целта е да се отличат най-успешните и оригинални проекти, реализирани на национално, регионално и местно ниво, в подкрепа на предприемачеството, предприемаческите умения, мислене и култура, подобряването на бизнес средата, интернационализирането на бизнеса и ефикасното експлоатиране на ресурсите.

Допустими за участие са и проекти, реализирани чрез публично-частно партньорство между публичните органи и неправителствени организации, университети, бизнес организации и представители на бизнеса. Проектите трябва да бъдат в областта на някоя от следните категории: Насърчаване на предприемаческия дух, Инвестиране в придобиването на предприемачески умения, Подобряване на бизнес средата, Подкрепа на интернационализирането на бизнеса, Подпомагане развитието на „зелени“ пазари и ефикасното експлоатиране на ресурсите. Проектите трябва да имат и двегодишна история с отбелязан напредък.

Конкурсът се провежда ежегодно и има два етапа - национален и европейски. За да продължат участие на европейския етап, кандидатите трябва първо да са преминали успешно през селекция в собствената си страна. На национално равнище, от българско жури под ръководството на Министерството на икономиката, ще бъдат отличени две кандидатури в две отделни категории. Те ще бъдат наградени на специална церемония през месец юни 2019 г. и ще получат право на участие в европейския етап на конкурса. Крайният срок за участие е до 28 май 2019 г. Формулярът за кандидатстване е поместен на интернет страницата на Министерство на икономиката.

Коментари