СНЦ МИГ „Минерални бани - Черноочене” обявява прием на проекти по мярка 6.4.2  „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“  от СВОМР  с един краен срок - 04.07.2022 г., 17:00 ч.

СНЦ МИГ „Минерални бани - Черноочене” обявява прием на проекти по мярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от СВОМР с един краен срок - 04.07.2022 г., 17:00 ч.

О Б Я В Апо чл.46 ал.3- ал.6 /Наредба 22/2015 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по  ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ...
СНЦ МИГ „Минерални бани - Черноочене” обявява прием на проекти по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от СВОМР с няколко крайни срока, ПЪРВИ КРАЕН СРОК - 01.08.2022 г., 17:00 ч.

СНЦ МИГ „Минерални бани - Черноочене” обявява прием на проекти по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от СВОМР с няколко крайни срока, ПЪРВИ КРАЕН СРОК - 01.08.2022 г., 17:00 ч.

О Б Я В Апо чл.46 ал.3- ал.6 /Наредба 22/2015 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по  ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ...

Водещи новини

Последни новини

Анкета

Коя дата е най-подходяща за национален празник на България?