СНЦ МИГ „Минерални бани - Черноочене” обявява прием по процедура с №BG06RDNP001-19.595 мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от СВОМР с няколко крайни срока

СНЦ МИГ „Минерални бани - Черноочене” обявява прием по процедура с №BG06RDNP001-19.595 мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от СВОМР с няколко крайни срока

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.5 „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ...

Водещи новини

Последни новини

Анкета

Кое е любимото ви място за отдих и разходка в Пловдив?