Следвайте ни

Резултат от търсенето: юридически лица

Сдружение Местна инициативна група „Минерални бани - Черноочене”   обявява ВТОРИ ПРИЕМ по мярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от СВОМР по процедура с  № BG06RDNP001-19.325, с краен срок - 30.09.2020 г., 17:00 ч.

Сдружение Местна инициативна група „Минерални бани - Черноочене” обявява ВТОРИ ПРИЕМ по мярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от СВОМР по процедура с № BG06RDNP001-19.325, с краен срок - 30.09.2020 г., 17:00 ч.

  ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКО...

Сдружение Местна инициативна група „Минерални бани - Черноочене”  обявява втори прием по мярка 4.1 от СВОМР по процедура с № BG06RDNP001-19.110 по втори краен срок - 03.08.2020 г., 17:00 ч.

Сдружение Местна инициативна група „Минерални бани - Черноочене” обявява втори прием по мярка 4.1 от СВОМР по процедура с № BG06RDNP001-19.110 по втори краен срок - 03.08.2020 г., 17:00 ч.

  О Б Я В А ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПОМЯРКА 4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА &ldqu...

Топ новини

Анкета

Ще се ваксинирате ли срещу COVID-19?