Следвайте ни

Резултат от търсенето: фермери

"Агрион": Кризата ни предизвика да създадем най-добрата дигитална платформа за управление на земеделски земи

"Агрион": Кризата ни предизвика да създадем най-добрата дигитална платформа за управление на земеделски земи

- Г-н Георгиев, как се отрази кризата с COVID-19 върху пазара на земеделската земя и върху плановете на вашата компания? - COVID-19 се отразява върху цялата св...

Сдружение Местна инициативна група „Минерални бани - Черноочене”  обявява втори прием по мярка 4.1 от СВОМР по процедура с № BG06RDNP001-19.110 по втори краен срок - 03.08.2020 г., 17:00 ч.

Сдружение Местна инициативна група „Минерални бани - Черноочене” обявява втори прием по мярка 4.1 от СВОМР по процедура с № BG06RDNP001-19.110 по втори краен срок - 03.08.2020 г., 17:00 ч.

  О Б Я В А ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПОМЯРКА 4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА &ldqu...

Топ новини

Анкета

Подкрепяте ли новите мерки срещу коронавируса у нас?