СНЦ МИГ „Минерални бани - Черноочене” обявява прием по процедура с №BG06RDNP001-19.730 мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата” от СВОМР

СНЦ МИГ „Минерални бани - Черноочене” обявява прием по процедура с №BG06RDNP001-19.730 мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата” от СВОМР

ОБЯВАза прием на проектни предложения по мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на ку...

Водещи новини

Последни новини

Анкета

Кое е любимото ви място за отдих и разходка в Пловдив?