Община Хасково обявява подбор за наемане на специалисти по Проект „Отвъд хоризонта – Център за грижа за лица с психични разстройства „Болярово““

Община Хасково обявява подбор за наемане на специалисти по Проект „Отвъд хоризонта – Център за грижа за лица с психични разстройства „Болярово““

  ОБЩИНА ХАСКОВООБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИпо Проект BG05M9OP001-2.090-0009„Отвъд хоризонта – Център за грижа...

Водещи новини

Последни новини

Анкета

Коя дата е най-подходяща за национален празник на България?