Сдружение Местна инициативна група „Минерални бани - Черноочене” обявява прием по процедура с № BG06RDNP001-19.636 мярка 4.1  „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от СВОМР с няколко крайни срока, ПЪРВИ КРАЕН СРОК - 08.08.2022 г., 17:00 ч.

Сдружение Местна инициативна група „Минерални бани - Черноочене” обявява прием по процедура с № BG06RDNP001-19.636 мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от СВОМР с няколко крайни срока, ПЪРВИ КРАЕН СРОК - 08.08.2022 г., 17:00 ч.

О Б Я В Аза подбор на проектни предложенияза предоставяне на безвъзмездна финансова помощПО МЯРКА 4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАН...

Водещи новини

Последни новини

Анкета

Кой е най-добрият изход от политическата криза у нас?