Сдружение Местна инициативна група „Минерални бани - Черноочене” обявява прием по процедура с № BG06RDNP001-19.636 мярка 4.1  „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от СВОМР с няколко крайни срока, ПЪРВИ КРАЕН СРОК - 08.08.2022 г., 17:00 ч.

Сдружение Местна инициативна група „Минерални бани - Черноочене” обявява прием по процедура с № BG06RDNP001-19.636 мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от СВОМР с няколко крайни срока, ПЪРВИ КРАЕН СРОК - 08.08.2022 г., 17:00 ч.

О Б Я В Аза подбор на проектни предложенияза предоставяне на безвъзмездна финансова помощПО МЯРКА 4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАН...
СНЦ МИГ „Минерални бани - Черноочене” обявява прием на проекти по мярка 6.4.2  „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“  от СВОМР  с един краен срок - 04.07.2022 г., 17:00 ч.

СНЦ МИГ „Минерални бани - Черноочене” обявява прием на проекти по мярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от СВОМР с един краен срок - 04.07.2022 г., 17:00 ч.

О Б Я В Апо чл.46 ал.3- ал.6 /Наредба 22/2015 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по  ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ...

Водещи новини

Последни новини

Анкета

Кой е най-добрият изход от политическата криза у нас?