Следвайте ни

Резултат от търсенето: кандидат

Сдружение Местна инициативна група „Минерални бани - Черноочене”  обявява втори прием по мярка 4.1 от СВОМР по процедура с № BG06RDNP001-19.110 по втори краен срок - 03.08.2020 г., 17:00 ч.

Сдружение Местна инициативна група „Минерални бани - Черноочене” обявява втори прием по мярка 4.1 от СВОМР по процедура с № BG06RDNP001-19.110 по втори краен срок - 03.08.2020 г., 17:00 ч.

  О Б Я В А ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПОМЯРКА 4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА &ldqu...

Топ новини

Анкета

Остана ли ви отпуск за ваканция през лятото?