Следвайте ни

Резултат от търсенето: авторски права

Сдружение МИГ „Минерални бани - Черноочене“открива процедура за подбор на проектни предложения по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Сдружение МИГ „Минерални бани - Черноочене“открива процедура за подбор на проектни предложения по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „МИНЕРАЛНИ БАНИ - ЧЕРНООЧЕНЕ” ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ...

МИГ „Минерални бани – Черноочене“ Обявява ПРИЕМ за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финасова помощ по  Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

МИГ „Минерални бани – Черноочене“ Обявява ПРИЕМ за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финасова помощ по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

О Б Я В А МИГ „Минерални бани – Черноочене“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разшир...

Топ новини

Анкета

Кой е най-добрият вариант за страната след изборите?