Подай сигнал

Трови ли ни индустрията - 23 дружества са под надзор

Следят КЦМ за кадмий, Стъкларския - за азотни оксиди

Бизнес зона

от Вяра Порязова 783 прегледа 0

Трови ли ни индустрията - 23 дружества са под надзор

Пловдив е индустриалното сърце на България. Факт, който на пръв поглед радва заради пряката зависимост с много работни места. Но дали струпването на много производствени предприятия в района не води и до влошаване на жизнената среда и качеството на въздуха? Дали пушещите комини не ни тровят допълнително? Експертите посочват като основни виновници за отровния въздух отоплението с твърдо гориво и трафика. Не е за подценяване обаче и "приносът" на индустрията.

Три са предприятията в Пловдивско с издадени комплексни разрешителни, които оказват влияние върху качеството на атмосферния въздух. КЦМ АД по отношение на замърсител серен диоксид и кадмий, „Дружба стъкларски заводи” ЕАД по отношение на азотните оксиди и „Монди Стамболийски” ЕАД заради неприятните миризми. Това е записано в годишния план на РИОСВ за 2018 година. И

трите индустриални гиганта попадат в категорията „с висок рисков потенциал”

и съответно подлежат на проверки ежегодно. И трите са печеливши и големи работодатели. Само в КЦМ работят 1414 души, в Стъкларския - около 480 човека, а в Монди на договор се водят 315 служители /към 2017 г. по данни на системата Дакси/. По чисто икономически показатели и трите предприятия са „най, най”. КЦМ е най-голямата българска компания за производство на олово и цинк. Монди” е най-крупният производител на целулоза и хартия, а Стъкларският е втори по големина производител на стъкла в страната.

Общо 23 дружества в Пловдивска област се следят под лупа от регионалната екоинспекция. От тях с нисък риск са класифицирани 8, като сред тях са Горивната инсталация за производство на топлинна енергия с номинална топлинна мощност 99 MW - „ОЦ Пловдив“ ЮГ на ЕВН, Инсталацията за предварителна обработка и багрене на влакна и текстил на „Марицатек”АД, няколко промишлени птицеферми, свинеферма и други.

Те подлежат на проверки на всеки три години.

В категория „със среден рисков потенциал” влизат едва четири дружества, като инсталацията за защитни покрития от разтопен метал на „Юпитер”ООД например. Те се обследват на всеки две години. Големите бизнеси са „Агрия” АД, „Инса ойл” ООД в Раковски, „Калцит” АД в Асеновград, „ВП Брандс интернешънъл” заради инсталацията за производство на спирт в Катуница.

Като високорискови са определени още депата за неопасни отпадъци на общините Пловдив, "Марица", Калояново, Стамболийски, "Родопи", Перущица, Съединение, Кричим, Асеновград, Раковски, Садово, Брезово, Първомай, Садово и др.

Извън плановите проверки

екоинспекцията е длъжна да реагира и на сигнали.

Оплакванията от граждани се обследват и служат също като основа за налагане на санкции. С особена честота тук влиза „Монди Стамболийски”. Само през месец август т.г. има три подадени сигнала за задушлива и непоносима миризма в района на производственото предприятие. Сигналите са основателни, посочват в отчета си от РИОСВ. На оператора е изпратена покана за съставяне на акт за установяване на административно нарушение /АУАН/, поясниха от там.

Кой кой е

Стъкларският завод

Въпреки че Стъкларският фигурира в списъка на РИОСВ като „Дружба стъкларски заводи”, дружеството вече се казва "БА Глас България". Името смени новият собственик - португалската BA Vidro. Целта бе фабриките на гиганта в Испания, Полша, Португалия, Германия и Румъния да носят бранда на фирмата-майка. Още с влизането си във владение през 2017 година, португалската компания заложи три проекта, свързани с модернизацията на фабриката в Пловдив. Единият бе за изграждане и експлоатация на общо пречиствателно съоръжение за редуциране на емисиите от дейността на трите ванни пещи. Това включваше и допълнително оборудване за редуциране на емисиите на азотни и серни оксиди. Другото инвестиционно намерение бе за ново изпускащо устройство, през което да се отвеждат пречистените отпадъчни газове от трите ванни пещи. Въпреки вложените пари преди три месеца дружеството отнесе санкция в размер на 50 000 лева. При извършена планова проверка експертите на РИОСВ установиха нарушения по изпълнение на условия от комплексното разрешително. Констатирано е, че предприятието извършва производствена дейност с ванна пещ без монтаж на пречиствателно съоръжение с керамични елементи и без писмено потвърждение от екоинспекцията за изпълнение на условията и изискванията по Закона за чистотата на атмосферния въздух, посочиха от екоинспекцията.

Монди Стамболийски

"Монди Стамболийски" е собственост на Mondi - най-големия производител на опаковки и хартия в света. Групата има заводи в над 30 държави, а заетите са 26 хил. души. Мегакомпанията стъпи в Стамболийски през 2006 г. след като на търг купи от Европейската банка за възстановяване и развитие и Международната финансова корпорация активите, притежавани от бившата "Целхарт". Приходите от продажби всяка година се увеличават, като през 2017 година достигат до 138 млн. лева.

Заради регулярните обгазявания Монди отнесе през лятото 40 000 лева глоба от РИОСВ. Само тази година там е имало три извънпланови проверки.

КЦМ

КЦМ непрестанно инвестира в подобряване на производството, повишаване на конкурентоспособността и екологията. Проектът "Технологично обновление и развитие на производството" /ТОРП/ стартира през 2008 година, като бяха инвестирани над 200 млн. лв. (95 милиона евро). Финансирането дойде от Европейската банка за възстановяване и развитие и Уникредит Булбанк. В концепцията му бяха заложени енергоспестяващи технологии, преработка на вторични материали и намаляване на емисиите на парникови газове, обясниха тогава от компанията. С пари по проект ТОРП бяха създадени нови заводи за производство на двата основни метала, произвеждани в предприятието - олово и цинк.

Любопитен детайл в корпоративната история на КЦМ е, че дружеството получи първото Комплексно разрешително по новия Закон за опазване на околната среда за България още през 2004 г.

Коментари