Следвайте ни

Kорнелия Нинова представи конкретни мерки за първите 100 дни при спечелване на изборите

viber icon

БСП с план от спешни стъпки за здравеопазването, доходите, работните места, икономиката и образованието

На специална пресконференция днес, председателят на БСП Корнелия Нинова представи конкретни мерки за първите 100 дни при спечелване на изборите на коалиция „БСП за България”:

Скъпи български граждани, епидемията COVID-19 ни изправи пред нови предизвикателства и предизвика здравна, икономическа и социална криза. Правителството на ГЕРБ и "Обединени патриоти" се провалиха в управлението и в мерките за преодоляването им. Неободими са решителни действия за опазване здравето на хората, възстановяване на икономиката, гарантиране на работни места и доходи. Ние имаме решения. При спечелване на изборите сме готови с конкретен и ясен план за управление в първите 100 дни, най-важните. Този план е направен с грижа за хората и е ориентиран в четири сектора. Тези, които за вас са най-важните в момента. Разбира се, ние ще изпълним всяка точка от нашата програма, но за първите 100 дни сме ориентирани към здравеопазване, социална политика, доходи и работни места, икономика и финанси и образование.

Този наш план предвижда спешни, незабавни мерки, които сме готови да въведем веднага след спечелване на изборите и при управление - и такива, които започваме веднага, но които ще продължат своя ефект до края на годината.

Ще ви представя накратко 4-те сектора със спешните и незабавни мерки за 100 дни управление при спечелване на изборите от “БСП за България”:

1. Здравеопазване:

-Веднага възстановяваме списъците на възрастните хора, на хората на първа линия, хронично болните, които доброволно искат да се ваксинират, за да се преодолее хаосът, който съществува в България;

 - РЗИ-ата служебно доставят ваксините на личните лекари, които поемат проеса по ваксинация;

- Отделяме болниците на ковид болници и чисти от ковид болници, за да могат хората с различни заболявания да имат бърз и ефективен достъп до здравеопазване;

- Започваме веднага преговори за доставка на китайска и руска ваксина, за да имате право на свободен избори между всички възможности;

- Въвеждаме забрана за продажба на държавни и общински болници, тъй като в момента текат няколко процедури за продажба на такива болници. Това е недопустимо в условията на криза;

- Започваме  изготвяне на наредба за определяне на базови заплати на работещите в сектор "Здравеопазване", за да са спокойни, че имат гарантиран доход;

- Започваме финансиране от държавата на специализацията на лекарите, на младите лекари с държавна помощ срещу ангажимент те да работят определено време в България;

- Веднага намаляваме ДДС на лекарствата на 9 %, като регулирана стока;

Това веднага ще се отрази на техните цени и вие ще го усетите с грижа за хората.

- Безплатни лекарства за деца до 14 години и въвеждане на електронната здравна карта за всеки български гражданин;

Мерки в социалната политика, доходи, демография:

- Започваме въвеждане на ежемесечна държавна помощ на домакинствата до края на пандемията по подобие на много европейски практики;

- Изплащане по една минимална работна заплата на самоосигуряващите се лица, които в епидемията бяха оставени на произвола и държавата не се погрижи за тях;

- Осигуряване на социален патронаж, топла храна за възрастните хора, социално слабите до края на пандемията;

- Веднага можем да въведем безплатните детски ясли и градини;

- На работещите родители, останали вкъщи да гледат децата си 70 % от трудовия им доход да бъде осигурен, но не по-малко от една минимална работна заплата.

Наложи се поради особеностите на пандемията много хора да работят от вкъщи:

- Възнамеряваме веднага да променим Кодекса на труда, който регламентира работата от дома;

- Започване на международни разговори, преговори със здравните каси на други европейски държави за лечение, рехабилитация, балнео услуги, тъй като сме богати на минерални и полезни за здравето води;

Ще предоставим  еднократна помощ в размер на 6500 лв. за всяко второ и трето дете;

С това ще подпомогнем семействата на 9230 деца.

- Увеличаване размера на майчинството през втората година до размера на минималната работна заплата;

С това ще помогнем на 60 хил. майки в кризата.

- Увеличаване на еднократната помощ за майки студентки на 6500 лв;

-Еднократна помощ от 250 лв. в началото на учебната година за всички деца от 1 до 4 клас. Това е помощ  за 120 хиляди деца.

- За работещите родители, които са се осигурявали необлагаем минимум от 500 лв. месечно за всяко дете, ненавършило 18 години. Това са близо 756 000 български семейства, които имат нужда от грижа;

- Младите  хора няма да плащат данък въру доходите от труд до навършване на 26 години;

- Спешно започваме подготовка за преизчисляване на всички пенсии с нов средноосигурителен доход, което засяга около 1 млн. и 300 хил. пенсионери, живеещи на прага на бедността;

Всички тези мерки предвиждаме в подготовката на държавен бюджет, както и в тригодишната прогнозна рамка следващите години;

Залагаме на тези политики не като на еднократни мерки само заради COVID кризата, а като на дългосрочни политики с грижа за хората;

Сектор “Икономика и финанси”

Без производство и икономика не бихме могли да осигурим средства за политиките, които представяме.

- Ето защо още в първите 100 дни веднага при спечелване на избори въвеждаме данъчна ваканция за бизнеса и покриваме определен процент от оборотния капитал, за да помогнем на българските производители, на родното производство, на икономиката, която трябва да помогне и издърпа страната;

- Намаляване с 30 % на изискуемите документи за кандидатстване по програми за помощ;

- Съкращаване с 50 % на сроковите за изплащане на помощите от страна на държавата;

- Служебно събиране на част от документите от самите държавни институции, а не губене на време на ресурси и усилия от страна на икономическите субекти;

- Отмяна на текстове в 42 подзаконови нормативни актове, наредби, постановления и методики, затрудняващи изключително много бизнес оборота в България;

- Помощ за процедури на дребни търговци и производители.

- БСП ще наложи мораториум върху застрояването на зелените площи;

- Ще осветлим пред българското общество финансовото състояние на държавата, като направим пълен преглед на разходи, приходи, дълг, резерв, БВП.

Ще изнесем тази информация публично, за да се знае откъде тръгваме;

- Намаляване на ставките на ДДС за храни и лекарства;

- Въвеждане на семейно подоходно облагане;

- Премахване  на плоския данък и въвеждане на прогресивно подоходно облагане за физическите лица, с което 3.5 млн заети остават с досегашният данък. 120 хил. граждани ще плащат по-висок данък, а 755 946 семейства по-ниски данъци;

- Без промяна в корпоративния данък, който остава 10 %;

- Реална фискална децентрализация. Това означава, че част от събраните от общините данък върху доходите от физическите лица ще остава при тях, за да могат те да разполагат с тези средства, да благоусрояват своите градове и села;

- Помощ за бизнеса, помощ за гражданите, облекчаване на административната тежест, но и борба с корупцията е въвеждането на 6-те електронни регистъра, които имаме готовност веднага да стартираме:

- електронен поземлен регистър;

- единна информационна система за пазарите на селскостопанска продукция и електронна търговия;

- електронна система по заетостта, която свързва всички Бюра по труда и дава възможност за мобилност при наемане на хора;

- единен електронен данъчен регистър;

- електронна здравна карта и електронно досие на всеки един български гражданин;

- единна електронна образователна система;

Това  е мярка, ориентирана към информацията за образованието на децата и тяхната готовност да излязат на пазара на труда след завършване;

Със средносрочните мерки, които ще започнем веднага в първите 100 дни, но те ще дадат по-дълъг ефект:

- Подкрепа  на националните компании за създаване на регионални брандове за производство на уникални за районите продукти и услуги, както и помощ за износ;.

- Преразпределение на субсидиите за земеделието към производство на български плодове, зеленчуци, мляко и месо;

- Създаване  на мрежа от държавни, общински тържища за пряк достъп на производителите, за да се скъси веригата на доставката така, че и производителите да бъдат удовлетворени от цената, която получават, но и потребителите да не получават по-скъпа стока;

- Прекратяване на произволната сеч в горите. Категорично само 6-те държавни горски стопанства да могат да секат гората и всеки, който желае да купува от тях;

- Улесняване на участието на стъртъп компании в обществени поръчки и осигуряване достъп до нови пазари за българските предприятия, като държавата поема рисковете чрез Българската агенция по експортно застраховане;

Мерки в образованието, науката и културата:

- Начало за процедури за осигуряване на един учебник по един клас по предмет в цялата държава;

- Осигуряване на компютри, таблети или лаптопи за деца от социално слаби семейства, защото се оказа;

- Преглед на съдържанието на учебниците и привеждането им в разбираем вид за децата и съдържанието да отговаря на истината за българската история, култура, духовност и идентичност. Включване на българските класици в учебниците;

-  Въвеждаме веднага безплатни учебници от 1 до 12 клас и преразглеждаме принципа на делегираните бюджети;

- Ще отделяма 1 % от БВП за култура и до 5 % за наука и образование;

Това са в кратък вариант нашите предложения за първите 100 дни - спешни мерки, които веднага могат да бъдат въведени, или такива, които да бъдат започнати. Ориентирани с грижа за хората и за възстановяване на българската икономика, възстановяване на работни места, на доходи, спокойствие и сигурност.

Скъпи български граждани,

тази промяна е възможна и зависи от всеки един от нас.

Ако искате  да живеем по-добре, да имаме работа, да имаме достойни доходи, да живеем в чиста България, с чиста природа, икономиката и земеделието да се развиват, да сме сигурни и спокойни в домовете си и на улицата - гласувайте. Не се страхувайте, всичко е в нашите ръце. На 04.04. с номер 4 в интегралната бюлетина.

На добър час и кураж. Ще се справим.

Още от категорията

Виж всички

Коментари (5)

запознат

запознат

31.03.2021 | 16:05

Тези мерки са одобрени от партньорите ни от ЕС и САЩ.А мутрата да се готви да прави компания на бай Ставри.Всички гербаджии,които са бъркали в кацата с меда в съседните килии на бай Ставри.От Пловдив ще имаме доста представители.

Отговори
0 1
Майна

Майна

30.03.2021 | 15:19

Мерките които предлага една от дъщерните компании на БКП СС негункциониращи . ЗАЩО ? Вчера гледам в Джобс Бг обява за МЕДЕЦИНСКИ сестри в Швеция и Норвегия - заплащане между 4000 - 6000 евро . Това е между 8000 и 12 000 лв месечно с осигуряване на БЕЗПЛАТНИ -ток вода квартира служебен транспорт до работата и обратно осигуряване и ба самолетни билети ,работи се ; седмици и две седмици се почива като през периода заплатата ти върви . Това реални прави около 8 месеца работни и 4 месеца почивка през което десетките хиляди ту се плащат . Можете ли да си оредставите за какво иде реч . Кажете ми как БСП при такава конкурентна среда ще задържат мед.работници и тук дори не говорим за лекари а за мед.сестри. Другото , казват ще намалят ДДС за храни к лекарства -СУПЕР ама с колко ? Щото сега е 20% и ако го намалиш на 19 или 18% каква е файдата- Тук ни пускат по пързалката без да казват на колко реално ше го намалят . Друго- как ще искаш повеме субсидии и регламентиран равноправен мърмандайзинг на Бг храни по магазините като 90% от Бг храните са чисти ОТРОВИ ? Млякото е химия ,сиренето и кашкавала Бг в 90% от случаите е химия, салама е химия зеленчуците и ВДИЧКО други е пластмаса и консерванти Е-та оцветители и всичко вредно . Искаш Бг храни ??СУПЕР ...ама ди регламентирай качеството после си регкаментирай органа който ще изследва всеки продукт хранителен и неговото качество, създай си ИСТИНСКА нормативна стандартизация и почвай да работиш по този стандарт. Реформират БАБХ БСП НОИ НЗОК митници инспекция по труда , вкарай робовладелци в затвора за укриване на доходи не всяване на пълни осигуровки от заплати чийто престъпления извършват 99% от бизнеса робовладелци , регламентирай и изравни ДОХИДИТЕ НА ПРИНЦИПА НА ЕВРОПЕЙСКО ПОЧАСОВО ЗАПЛАЩАНЕ И СУМАРНО ЩЕ ПОЛУЧИШ ЕВРОПЕЙСКИ МЕСЕЧЕН ДОХОД С НАД 6000 лв СРЗ . СТИГА с това намаляване на данъци к данъчни облекчения и данъчни ВАКАНЦИИ за бизнеса . За бизнеса се иска ТОЯГА БЕЛЕЗНИЦИ И ЗАТВОР. Бизнеса е достатъчно крадлив престъпен богат к работи изцяло на престъпен режим от 32 години насам. Мисли за хората за човешкия капитал и европейско зсплащане солидарно . СТИГА с мантрите на това колко ще даваш на раждане НС ДЕТЕ -това е популизъм и в НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЯМА ДА РЕШИ ДЕМОГРАФСКАТА КАТАСТРОФА . Хората искат МЕРКИ ДЪЛГИ МЕРКИ СИГУРНОСТ ЗА РАБОТНОТО МЯСТО ЕВРОПЕЙСКО ПОЧАСОВО ЗАПЛАЩАНЕ. Това е ключа към спряване с демографския колапс и катастрофа. Измени изцяло КТ като премахнеш на първо място 6 месечния изпитател срок и го намалиш на 1 месец ! Това е в полза за РАБОТНИКА и ще прекратиш лъжите и гаврата към работника от страна на робовладелеца. 1 месец е абсолютно достатъчно един работодател честен и почтен да реши дали дадения работник ше го бива или не а не 6 месеца да го използва и да го захвърли и дори банкивия картел да не дава заем на граждани без 6 месечен ТД . Тук дори и те го гледат това защото и те са наясно с гаврите към работниците ог страна на робовладелците за 6 месечния УЖ изпитателен срок. Със спонсорирането на родено бебе без условия към родилката реално най много да допринесеш за нарастването на ЦИ-ГАНСКАТА РАЖДАЕМОСТ но не и тази на българската. Мога да продължа с разрушаването и показването на всяка една от всички 100 мерки на дъщерната фирма на БКП - БСП но трябва да Пиша д часове . Вдички МЕРКИ на БСП са в ГЪ-ЗА

Отговори
10 3
Яжте ми

Яжте ми

30.03.2021 | 15:06

Щом няма да има всяка сутрин портокалов сок яйца по бенектидински щом няма да има черен хайвер и шампанско Дом Периньон хванете ме за лангата.Аааааа също трябва да обещаете ганг банг с г-жа Сланинова тогава може и да си помисля.

Отговори
9 2
дии

дии

30.03.2021 | 14:57

Ауууу ма златни ти устата ма КУРнело, ма какви хубави работи.... ма кой ще ги плаща тия работи ма КУРнело? То вий комунизите най обичате да управлявате чужди пари, и тогава сте много щедри, щедри та чак крадливи. А сделките от приватизацията няма ли пак да ги прегледате, за една приятелка от Техноимпекс питам?

Отговори
10 2
123

123

31.03.2021 | 16:08

Ще ги плаща с парите откраднати от Борисов и шайката му.Тези пари ще бъдат отнети в полза на държавата след като бъдат осъдени.

Отговори
0 0

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Кой е най-добрият вариант за страната след изборите?