Следвайте ни

Д-р Лозана Василева: ГЕРБ гарантира справедливи и стабилни доходи за земеделските производители

viber icon

Екологосъобразното българско селско стопанство ще осигури на хората чисти и здравословни храни, казва  кандидатът за народен представител от Пазарджик 

 

-  Д-р Василева, Вие сте заместник-министър на земеделието, храните и горите през последните 4 г. В какво се състои Вашата работа?

-  Отговарям за Програмата за развитие на селските райони с бюджет 2,9 млрд. евро, Програмата за морско дело и рибарство, Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор и съответно компетентните агенции в моя ресор - ДФ „Земеделие“, Националната служба съвети в земеделието,  Изпълнителна агенция за рибарство и аквакултури, Изпълнителна агенция по лозата и виното. 

-  Управлявате значителен бюджет по програмите и ръководите голям екип от хора, с какви предизвикателства се сблъсквате в работата си?

-  Изключително голяма отговорност е заемането на такъв пост, с много предизвикателства, задачи, пътувания, срещи с хората и много работа за подобряване на състоянието на сектора, подкрепа на земеделските производители, преработватели, рибари, винари.  

Полагам много усилия, за да защитя гласуваното ми доверие да съм част от ​правителството на премиера Борисов. Успяхме да реализираме редица приеми по програмите, като договарянето по ПРСР достигна 80,6%  - 4,6 млрд. лв., изплатени са 55% - 3,1 млрд. лв. По ПМДР договорихме 89% - 181 млн. лв. Когато аз поех Програмата за морско дело и рибарство преди четири години, нямаше нито един сключен договор. Постигаме годишно усвояване на бюджетите и не допуснахме загуба на средства през последните години. По двете програми разработихме финансови инструменти, чрез които земеделските производители и рибарите ще могат да кандидатстват за нисколихвени кредити с облекчени условия и обезпечения. Основен проблем при изпълнението на одобрените проекти е намирането на финансиране за изпълнението им, затова с екипа ми разработихме финансовите инструменти, включихме ги в програмите, получихме одобрение от Европейската комисия и подписахме споразумения с Фонда на фондовете. 

Когато говорим за предизвикателства в работа ми, не може да не отбележим трудностите с безпрецедентната здравна и икономическа криза в резултат на COVID пандемията. В тази сложна ситуация продължихме интензивната работа, провеждаме ежедневно видеоконферентни заседания с браншовите асоциации от различните сектори, с които в тясна комуникация обсъждаме мерките и възможностите за подкрепа на секторите. 

-  Какви кризисни мерки предложихте за земеделските производители?

- Използвахме всички възможни инструменти, с които разполагаме, и направихме даже и невъзможното за подкрепа на сектора, а именно - постигнахме исторически успех - по предложение на България ЕК измени базовия регламент за подпомагане и разреши прилагането на извънредна компенсаторна мярка за възстановяване на щетите от пандемията. Така по ПРСР осигурихме максимално възможното по регламент финансиране от 106 млн. лв. за компенсиране на земеделските стопани и преработвателния сектор. Освен това отворихме схеми по De minimis с национални средства за стимулиране на изкупуването на българска продукция, авансови плащания по схемите, отворихме краткосрочни кредитни линии и др. За лозаро-винарския сектор осигурихме 7 млн. лв. за кризисни мерки за миналата година и още толкова и през тази година. 

- Как се отрази пандемията на сектор "Рибарство" и има ли мерки и за рибарите?

- Затварянето на канала Хорека - хотелите, ресторантите, оказа негативно влияние върху сектор "Рибарство и аквакултури". Отбелязахме близо 80% по-малко разтоварени продукти от риболов, съществен спад в производството на аквакултури и спад в износа.  За да съхраним сектора, разработихме три ковид мерки за рибари, за производители на аквакултури и за преработвателни предприятия на риба и аквакултури с общ бюджет от 17 млн. лв. С активната работа на екипа ми успяхме да станем първата страна в ЕС с одобрени и включени мерки в Програмата за морско дело и рибарство и своевременно изплатихме помощта на засегнатите оператори в сектора. В момента продължават приемите по тези мерки за 2021 г. 

- Предстои нов програмен период, докъде стигна работата в подготовката на програмите? 

- Въпреки че европейското законодателство за новия програмен период още не е прието, работата започна интензивно през лятото на миналата година. По ПРСР до момента са проведени редица заседания на тематичната работна група, на които се обсъждат изготвените близо 50 мерки както по първи стълб, така и по втори стълб. Предизвикателството в новия програмен период е включването на директните плащания, програмата за развитие на селските райони, пчеларската програма, лозаро-винарската програма и пазарните мерки в един общ Стратегически план с общ  бюджет над 5,6 млрд. евро. Паралелно с това провеждаме и заседания на тематичната работна група в сектор "Рибарство", където обсъдихме разработени мерки от новата програма и очакваме финализирането на европейското законодателство. При разработването на програмите се съобразяваме, разбира се, с новите европейски стратегически документи - стратегиите за „Зеления пакт“, „От фермата до трапезата“, „Стратегията за биологичното разнообразие“ и „Син растеж“. 

- Какво предвижда програмата на ГЕРБ за земеделието?

- През следващия управленски период ще прилагаме политики, насочени към отключване на потенциала на селското стопанство за постигане на екологична устойчивост и за борба с изменението на климата. Ще подкрепяме екологосъобразни практики и производството на чисти и здравословни храни, за улесняване на достъпа на българските граждани до балансиран начин на хранене. Ще адресираме още по-насочена подкрепа към малките и средните земеделски стопанства, предвид тяхното значение за стабилността на отрасъла и запазването на традиционни за страната производствени направления. Ще създадем условия за по-добър пазарен достъп и реализация на продукцията, което ще позволи формиране на стабилни и справедливи доходи на производителите. Приоритет ще бъде постигането на устойчивост на стопанствата в секторите Животновъдство, Зеленчукопроизводство, Овощарство и Биологично производство.  

- Защо решихте да се кандидатирате за народен представител?

- Смятам, че с моя опит, натрупан през последните 15 години в сферата на земеделието, мога да продължа своята реализация в законодателната власт. Преминала съм през всички стъпала в кариерата си от експерт в Областната дирекция по земеделие в Пазарджик, директор на Областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ - Пазарджик, зам. изпълнителен директор на фонда в София и като заместник-министър в Министерството на земеделието, храните и горите през последните четири години. Смятам, че само доказали се професионалисти трябва да влизат в политиката и със своята експертиза да реализират политики, които да подобряват живота на хората. 

- Ако станете народен представител, с какво ще помогнете на Пазарджишкия регион? 

- Аграрният сектор заема съществено място в икономиката на област Пазарджик. В приоритетите на програмата на ГЕРБ са малките и средните стопанства, каквито преобладават в района. Ще продължим да работим за подпомагането на традиционно отглежданите в Пазарджишкия регион зеленчуци, овошки и животни, подкрепата за местни пазари, къси вериги на доставка, онлайн търговия, подкрепата за младите фермери и групи и организации на производители. Ще продължим да работим за разширяване на обхвата на територията от Местни ​инициативни ​групи по подхода ВОМР-ЛИДЕР, в това число включването на населените места от община Пазарджик в този обхват. Надявам се, че с работата ​си допринасям за подкрепата на земеделския сектор в моя роден край, и ще продължа да влагам максимум усилия за развитието на Пазарджишкия регион, където е семейството ми, приятелите, близките хора. Нашият край е чудесно място за инвестиции, с прекрасни хора и потенциал за развитие, ще се радвам, ако с работата си допринеса за по-добър живот на хората в моя град. 

ВИЗИТКА  

Д-р Лозана Василева е на 41 г., от Пазарджик. Доктор по  аграрна икономика от УНСС, специализира биоземеделие в университета в  Южна Бохемия, Чехия. Има поредица от научни публикации на тема "Икономически ефекти от биологичното производство в земеделието". През 2003 г. и 2004 г. д-р Лозана Василева работи като старши експерт по агростатистика в Областна дирекция "Земеделие и гори" в Пазарджик. От 2009 г. е директор на Областната дирекция на ДФ "Земеделие" в Пазарджик. В периода 29 август 2014 г. - 27 ноември 2014 г. заема длъжността изпълнителен директор на Разплащателната агенция към  ДФ "Земеделие". От 27 ноември 2014 г. д-р Лозана Василева е назначена за заместник изпълнителен директор на Разплащателната агенция към  ДФ "Земеделие" до 2017 г. От май месец 2017 година е назначена със заповед на премиера Борисов за заместник-министър на земеделието, храните и горите. Владее английски и френски език. Семейна е, с дъщеря в 9. клас. Д-р Василева е с номер 106 в листата с кандидати за народни представители, издигнати от коалиция ГЕРБ-СДС.  

Още от категорията

Виж всички

Коментари (2)

изборно...

изборно...

25.03.2021 | 11:45

представяте ли си как е останала " чиста съвеста "на тази жена не пиша доктор... госпожо какво слушате за приспиване вечер на бойко записа с пут.ките и псувните ли....?!?! умряхте пави ....да нямаш достойнство когато си прост е простено но когато имаш образование верно то не те прави веднага умен но някак си не се връзва... оставам убена че сте проста...с образование.. не не ни трябват вече простаци...

Отговори
4 0
само ГЕРБ

само ГЕРБ

24.03.2021 | 14:19

ГЕРБ гарантира, че голямото крадене ще продължи. Партия и обръчи от фирми - стил на управление! Най-крадливите - начело на листите...

Отговори
5 0

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Кой е най-добрият вариант за страната след изборите?