Следвайте ни

Николай Бухалов: Електронни услуги ще улеснят фирмите

Николай Бухалов, кандидат за кмет от "Кауза Пловдив"

Създаването на електронна община е услуга, от която Пловдив се нуждае. Чрез нея ще могат да се издават удостоверения, разрешителни и други административни документи по електронен път. Това значително ще спести време и усилия на инвеститори и граждани. Във внедряването на все повече иновации и цифрови технологии във всички сектори на икономиката е бъдещето.

Намаляване на административната тежест е друг водещ фактор за подобряване на бизнес средата. Необходимо е създаването на специален отдел, който да подпомага инвеститорите при взимане на необходимите документи, разрешителни от съответните институции - РЗИ, БАБХ, Община Пловдив, ВиК, пожарна и други звена.

Трябва да се подобри и връзката на Пловдив с големите пазари, което може да доведе не само атрактивни бизнес възможности, но и повече туристи в града и региона. За тази цел ще е необходимо да се изгради добра транспортна връзка, включително и до Летище Пловдив.

Анкета

За какво бъдеще на Пловдив трябва да работи новият кмет?