49

Първи сигнали за нарушения на изборите в Пловдивско

Първи сигнали за нарушения постъпиха в РИК-17. Той идва от Асеновград и е подаден от Любомир Ангелов Чакъров, в която са изложени твърдения, че в поземлен имот с идентификатор № 00702.519.51.2, находящ се в гр. Асеновград, ул. „Христо Ботев“ – ОУ „Отец Паисий“ са разлепени агитационни материали  на ПП „ГЕРБ“ в нарушение на чл. 184, ал. 1 от Изборния кодекс. Към жалбата е приложен снимков материал.

Във връзка с постъпилата жалба е извършена проверка от членове на РИК 17. В хода на проверката е установено, че в двора на ОУ „Отец Паисий“, върху преместваема постройка, действително са разлепени материали за агитация. Постройката се намира на разстояние по-малко от 50 метра от избирателните секции, ситуирани в училището, а именно избирателни секции № 170100029,  170100030, 170100031, 170100032, 170100033, 17010034.

При така установената фактическа обстановка, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски, приема, че е налице нарушение на разпоредбата на чл. 184, ал.1 от Изборния кодекс. Предвид установеното нарушение, на председателя на първата от горепосочените секционни избирателни комисии – СИК №  170100029, следва да бъде указано да предприеме действия по премахване на разлепените в нарушение на ИК агитационни материали.

Вторият сигнал идва от Куклен за разлепени агитационни материали в близост до избирателна секция. Проверката обаче не е установила нарушение. 

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Анкета

За кой отбор ще стискате палци на Евро 2024?