Заразени ли сме с COVID-19? Ето как да разпознаем симптомите

Настоящата епидемия (2019-2020) от Coronavirus Covid-19, която започна от Ухан, Китай, породи паника, която е непропорционално силна спрямо процента на смъртността от тази инфекция. 

Наред с растящата тревога, хората в градовете, където бяха открити нови случаи, изкупуват медикаменти, храни, маски и дезинфектанти, създавайки недостиг на пазара за онези, които се нуждаят действително от тези продукти. 

Мнозина предложиха алтернативни начини на лечение и профилактика и хомеопатията изглежда най-обещаваща, респективно, най-широко обсъждана из фейсбук, Whatsapp и други социални медии. Най-често препоръчваните хомеопатични лекарства са Arsenicum album, Gelsemium, Influenzinum, Mercurius и Argentum nitricum. Индийското правителство официално обяви Arsenicum album като възможна профилактика за инфекция от коронавирус. [i]

 

Проблемът при повечето от тези препоръки е, чете не са основани на актуалните симптоми на засегнатите пациенти. За щастие, вече разполагаме с достатъчно епидемиологични, клинични и лабораторни данни, които са публикувани в рецензирани списания и които може да бъдат използвани, за да стигнем до надеждни заключения за групата хомеопатични лекарства, които ще работят при (пациентите с) тази инфекция.

Настоящата статия предлага задълбочен анализ на регистрираните симптоми и синдроми у пациентите с коронавирусна инфекция и ги анализира с прилагане на принципите от Органона и използване на инструментариума на реперториума и материя медика, за да стигнем до търсената група от лекарства по научен път. 

Но преди това трябва да посочим някои факти и да разсеем някои митове, за да понижим необичайно високата степен на глобална тревожност. 

Мит. Коронавирусът е смъртоносна инфекция при всички. 

Не. Ако разгледаме нивата на смъртност при епидемиите от последните години, включително и обикновения грип, ще осъзнаем, че Covid-19 не е животозастрашаваща инфекция при повечето от хората. 

 

Инфекция / Епидемия

Смъртност (в %)

Ебола

25-90%

Птичи грип – H5N1

50%

SARS

9.6%

Денга

1%

Coronavirus Covid-19

1-2%

H1N1 Грип (Свински грип)

0.03-0.06%

Морбили

0.2%

Сезонен грип

0.01%

 

В Китай смъртността за Covid-19 е около 2.5%, но с подобряване на общата ориентация и по въпроса и на диагностичните възможности се подобри и менажирането на пациентите, и прогнозата. Повечето хора, станали жертва на тази инфекция, са на възраст над 50 години или имат сериозни предхождащи заболявания като бронхиална астма, ХОББ, диабет и др. По причини, които остават ненапълно разбрани засега, Covid-19 обикновено не засяга деца под 18 години, а тези, които се разболяват, развиват леко грипоподобно заболяване. [ii]Така че родителите на малки деца могат спокойна да редуцират родителската си тревога. 

Известните до момента симптоми на Коронавирусна Covid-19 инфекция

Според СЗО [ii]

Симптомите на Covid-19 са неспецифични и картините при болните варират от липса на симптоми (асимптомно заболяване) до тежка пневмония и смърт. Към 20 февруари 2020 и на базата на 55924 лабораторно потвърдени случая, типичните признаци и симптоми включват: висока температура (87.9%), суха кашлица (67.7%), отпадналост (38.1%), експекторация (33.4%), задух (18.6%), възпалено гърло (13.9%), главоболие (13.6%), мускулни или ставни болки (14.8%), втрисания (11.4%), гадене или повръщане (5%), назална конгестия (4.8%), диария (3.7%), кръвохрак (0.9%) и конюнктивална конгестия (0.8%). 

Хората с Covid-19 общо взето развиват признаци и симптоми, включително леки симптоми от дихателната система и треска, средно около 5-6 дни след заразяването (което означава 5-6 дневен инкубационен период, вариращ между 1 и 14 дни). 

Повечето хора, заразени с вируса Covid-19, боледуват леко и оздравяват напълно. Приблизително около 80% от лабораторно потвърдените пациенти боледуват леко до средно тежко, което включва случаи без и с пневмония, 13.8% боледуват тежко (диспнея, дихателна честота 30/минута, кислородна сатурация на кръвта 93%, съотношение PaO2/FiO2 <300 и/или белодробни инфилтрати >50% от белия дроб в рамките на 24-48 часа) и 6.1% от болните са критични (дихателна недостатъчност, септичен шок и/или мултиорганна дисфункция/недостатъчност). 

Едно изследване показва, че най-честите симптоми в началото са висока температура (59 [73%] пациента) и суха кашлица (48 [59%]). Други неспецифични симптоми включват замаяност (2 [2%] пациенти), диария (3 [4%]), повръщане (4 [5%]), главоболие (5 [6%])и обща слабост (7 [9%]). [vi]

Друго изследване показва, че най-честите симптоми са висока температура (98%), кашлица (77%) и диспнея (63.5%). Сред 52 пациенти в критично състояние, 6 (11%) не са повишавали температура в първите 2–8 дни след появата на симптоми, свързани със SARS-CoV-2 инфекция. Средният интервал от време от появата на първите симптоми до рентгеновото потвърждение на пневмония е бил 5 (IQR 3–7) дни. Средният интервал от време от появата на първите симптоми до приемането в интензивно отделение е бил 9.5 (7–12.5) дни. [iii]

 

Висока температура 

51 (98%)

Кашлица

40 (77%)

Диспнея

33 (63·5%)

Мускулни болки

6 (11·5%)

Неразположение

18 (35%)

Хрема

3 (6%)

Ставни болки

1 (2%)

Болки в гръдния кош

1 (2%)

Главоболие 

3 (6%)

Повръщане 

2 (4%)

 

Друго изследване показва, че пациентите имат клинични прояви като висока температура (82 [83%] пациента), кашлица (81 [82%] пациента), задух (31 [31%] пациента), мускулни болки (11 [11%] пациента), умствена обърканост (9 [9%] пациента), главоболие (8 [8%] пациента), гърлобол (5 [5%] пациента), хрема (4 [4%] пациента), болки в гръдния кош (2 [2%] пациента), диария (2 [2%] пациента) и гадене и повръщане  (1 [1%] пациент). Според образните изследвания, 74 (75%) пациента са показали двустранна пневмония, 14 (14%) пациента са показали множествено засенчване и намалена прозрачност и 1 (1%) пациент е имал пневмоторакс. 17 (17%) пациента са развили остър респираторен дистрес и 11 (11%) от тях са се влошили много бързо и са починали от мултиорганна недостатъчност. [iv]

В обобщение, изглежда, че заболяването започва с висока температура, последвана от суха кашлица. 

След седмица може да се появи задух, като при около 20% от пациентите се налага болнично лечение

Впечатляващо е, че COVID-19 инфекцията изглежда рядко предизвиква хрема, кихане или гърлобол (тези симптоми са били наблюдавани само у около 5% от пациентите.) [v]

 

Патологични находки у пациентите с COVID-19

Повечето пациентите показват двустранно засягане на белия дроб, като лезиите са локализирани главно периферно и субплеврално, и са дифузно разпространени. 

В преобладаващия модел патологичните промени са двустранни (64 [79%] пациента), периферни (44 [54%]), не добре оформени (66 [81%]) или се изявяват като намалена белодробна прозрачност (53 [65%]), главно в десния долен белодробен лоб (225 [27%] от 849 засегнати сегменти).[vi]

Левкоцитоза е констатирана у 26 (32%) от пациентите, а лимфоцитоза – у 54 (67%) пациента. С-реактивният протеин и серумният амилоиден А протеин са били повишени у повечето пациенти. [v]

Хомеопатия при Коронавирусна Covid-19 инфекция

Хомеопатията се базира на принципа, че една субстанция може да има лечебен ефект при едно състояние, ако е способна да предизвиква подобни признаци и симптоми у здрав човек по време на изпитанието на лекарството. 

В случай на епидемия се търси общо лекарство на база на симптомите, проявявани от засегнатите пациенти и това лекарство, наречено Genus Epidemicus, може да се дава на хората в засегнатата популация с цел ограничаване на конкретната епидемия. Genus Epidemicus може да се променя през годините, ако се променят конкретните симптоми у заболелите. Показаното хомеопатично лекарство може да се променя при промяна не само на симптомите, но и на последователността на тяхната поява, както и на интензивността на проявата им. 

На основата на епидемиологичните и клиничните проучвания, извършени досега, ние знаем за следните симптоми, които нашето хомеопатично лекарство следва да покрива: 

  • Висока температура 
  • Втрисане (зиморничавост)
  • Суха кашлица
  • Пневмония
  • Задух
  • Стягане в гърдите

 

Следващите секции за стъпките на идентифициране на Genus epidemicus са технически. Хора без познания по медицина и хомеопатия може да пропуснат тези секции и да отидат директно на секцията „Какво хомеопатично лекарство следва да приема при Коронавирус?“

 

Налични симптоми

Въпросното идеално лекарство трябва да бъде показано за суха кашлица с висока температура. Ние имаме много лекарства, които покриват сухата кашлица, оставаща след остра простуда. Тези лекарства по-скоро не са показани. Други наши лекарства, които са ефективни при алергична суха кашлица, също едва ли ще проработят. 

 

Липсващи симптоми

Виждаме, че Назална секреция липсва у повечето пациенти или се появява късно и като слабо изразен симптом. Следователно, нашето показано хомеопатично лекарство не бива да има като акцент в картината си остра простуда с обилна назална секреция. 

 

На база на находките от компютърната томография

КАТ-находките подсказват, че обикновено се засяга долен лоб на белия дроб; повечето лезии са периферни, близо до плеврата и е налице предпочитание към дясната страна. 

Така че ние търсим лекарство, което е десностранно, симптомите при него се разпространяват отдясно наляво, за него е известно, че засяга долните лобове и причинява плевро-пневмония. 

КАТ-находките разкриват също липса на белодробни кавитации и кръвоизливи у повечето пациенти, така че лекарства, за които знаем, че покриват тези симптоми, едва ли ще сработят. 

 

Преобразуване на Симптомите в реперториални рубрики

Ето някои от подходящите рубрики от Complete Repertory:

[Chest] Inflammation: Lungs, pneumonia: Weakness, with:

[Cough] Dry: Fever: During:

[Chest] Constriction:

[Chill, Chilliness] Heat: With:

[Chest] Inflammation: Lungs, pneumonia: Base, lower:

[Chest] Inflammation: Lungs, pneumonia: Pleura-pneumonia:

[Chest] Inflammation: Lungs, pneumonia: Right:

[Generalities] Right: Left, then:

Има възможност да добавим леко отличаващи се рубрики, както и повече рубрики, но целта на реперторизацията е просто да достигнем до вероятната група лекарства. След това трябва да прибегнем до познанията си по материя медика, за да филтрираме правилните лекарства. 

Друга възможна критика към този подход би могло да бъде, че повечето от подбраните симптоми са „обичайни“, а хомеопатичните предписания обикновено се основават на „необичайните“ симптоми. На такава критика аз бих отговорил, че истинският симилимум обикновено покрива и обичайните, и необичайните симптоми. Много разнообразни симптоми могат да влязат в специфична комбинация, която сама по себе си да е уникална и това може да бъде използвано, за да достигнем до желаната група от лекарства. 

 

Резултати от реперторизацията: 

Списък на лекарствата: 

Виждаме като най-вероятни лекарства Phosphorus, Bryonia alba, Lycopodium, Arsenic alb, Sulphur, Iodium, Belladonna, Kali carb, Mercurius, China, Lachesis, Antim tart, Chelidonium, Gelsemium и др.

 

Сега да приложим познанията си по материя медика, за да филтрираме лекарствата, които покриват последователността на поява на симптомите и темпа на развитие на заболяването

 

Лекарствата, които имат суха кашлица с висока температура, са нашите приоритетни кандидати. Те включват: 

Aconite, Bryonia, Ipecac, Kali-carb, Phosphorus, Arsenic, Nux vomica, Sabadilla, Lycopodium, Sulphur, Carbo veg, Lachesis, Pulsatilla и др.

При тази епидемия наблюдаваме, че симптомите се развиват постепенно, затова е добре да отстраним лекарствата, които имат бърз темп на развитие на картината – като Aconite, Belladonna, Nux vomica, Arsenic alb и др. Следва да оставим на заден план и лекарства, които имат склонност да предизвикват течаща хрема като начален симптом на простудата. 

 

След прилагането на тези филтри ни остават следните лекарства от нашата реперторизация: 

Bryonia, Phosphorus, Lycopodium, Mercurius, Kali carb, 

които покриват в достатъчна степен предпочитанието към страната на тялото, последователността на поява на симптомите и темпа на развитие на заболяването. 

Можем спокойно да оставим на втори план Phosphorus и Mercurius, защото знаем за тях, че са показани при кръвоизливи и пневмония с кавитации. Те вероятно ще бъдат показани в много редки случаи. 

 

От всички изброени, лекарството, което покрива първоначалните симптоми най-добре, е Bryonia alba и аз смятам, че това лекарство ще работи добре и като профилактично. 

Сезонът, в който сме сега, също дава предимство на Bryonia, защото за нея е известно, че работи добре, когато дните са топли, а нощите – студени – специфичните промени на времето, на които сме свидетели сега. 

Лекарството, които покрива най-добре другите симптоми, е Lycopodium и от него може да се очаква да помогне на огромното мнозинство от хора, които развиват пневмония. 

Симптоми на Bryonia от страна на дихателната система (Материя медика на Фатак)

Кашлица; СУХА, МЪЧИТЕЛНА, МНОГО БОЛЕЗНЕНА, през нощта, като че ли идваща от стомаха, пациентът трябва да седне (от легнало положение), влошаване от ядене и пиене. Иска да поеме въздух дълбоко, но не може или това провокира кашлица. Експекторация; ръждива, с кървави жилки или жилава. Бронхит. Астма. Пневмония. ОСТРИ ПРОБОЖДАНИЯ В ГРЪДНИЯ КОШ или в областта на дясната лопатка, влошаване от дълбоко вдишване и кашляне. Плеврит. Влизане в топла стая предизвиква кашлица. Държи си гръдния кош или си притиска стернума, когато кашля. 

Симптоми на Lycopodium от страна на дихателната система (Материя медика на Фатак)

Силно желание за свеж въздух, но го втриса от него. Повърхностно, клокочещо дишане, влошаващо се при лежане на гръб. Кашлица; суха, гъделичкаща, дразнеща; у слабовати момчета с измършавяване; денем и нощем; дълбока, кънтяща; като от серни изпарения, влошаваща се при слизане надолу; с измършавяване; влошаване при празно преглъщане, изпъване на гърлото, дълбоко вдишване. Солена, зеленикаво-жълта експекторация, на бучки или зловонна. Неизлекувана пневмония. Кафяво-жълтеникави петна по гръдния кош. Белодробен абсцес, туберкулоза. Затруднено дишане, дължащо се на пневмоторакс или/и хидроперикард, с движения на крилата на ноздрите. Чувство за стегнатост в гръдния кош с парене. 

Lycopodium е също така комплементарен на Bryonia.

За повече подробности за тези две лекарства се обърнете към „Водещи симптоми“ на Херинг

И двете лекарства са полихрести и е нужно да се потърсят и други, индивидуализиращи симптоми, преди да бъде предписано някое от тях. 

 

Какво хомеопатично лекарство следва да приема при Коронавирус?

Ако живеете в район, който не е обхванат все още от Коронавирус, засега не е нужно да вземате каквото и да било лекарство. 

Изхождайки от гореописания анализ, аз смятам, че Bryonia alba 6CH или 30CH може да послужи като профилактично средство. То може да бъде давано (само в засегната популация) веднъж дневно до затопляне на дните и стихването на епидемията (скоро, надявам се). Ако пациентът има грипоподобни симптоми, може да взема същото това лекарство веднъж на 6 часа. 

Ако у пациента се появи стягане в гърдите и задух, по-вероятно е да помогне Lycopodium 30CH

Въпросните предложения за лекарства са базирани на наличните данни. Хомеопатията винаги търси по-дълбока индивидуализация и клиничният опит при лечението на (пациенти с) Коронавирус Covid-19 с хомеопатия може тепърва да изведе друга група лекарства. 

Аз не препоръчвам самолечение с хомеопатия. Покажете тази статия на своя хомеопат за по-добра клинична преценка, която той/тя може да направи за Вас. 

Ако подозирате, че сте се заразили с Коронавирус, Ви препоръчвам да се консултирате с лекар незабавно. 

Ако имате грипоподобно заболяване и искате да бъдете лекувани хомеопатично, Ви препоръчвам да се обърнете към квалифициран хомеопат. 

 

Послепис

След публикуването на тази статия (4 март 2020 – бел. прев.) аз получих обратна информация от Хонг Конг и Макау, където хомеопати са получили добри резултати с Bryonia, Gelsemium и Eupatroium perf.  Хомеопат в Иран е имал успех с Antim tart. Един пациент в Испания бил успешно излекуван с Argentum nitricum 9 CH, Rumex crispus 5 CH и Alliun cepa 9 CH. Това са единствените данни, които съм получил засега от райони, засегнати от Коронавирус. 

Послепис 2

Току що получих много полезна статия от Дейна Улман. Тази статия е от Китайската фармацевтична асоциация и е предназначена за болнични фармацевти. Тя съдържа много информация от първа ръка и клинични данни за реални случаи в Китай. Случаите в тази статия са разделени според клиничната картина на четири групи (коментарите в скоби са мои предложения). 

Група А: Леки случаи – без симптоми от страна на дихателната система

[Показани изглеждат лекарства като Gelsemium, Eupatorium и Bryonia]

Група Б: Умерено тежки случаи – със симптоми от страна на дихателната система като кашлица и висока температура. Характерен симптом от този документ е, че пациентите имат бледо или бледо-червен език. Също така, кашлицата е или суха, или с оскъдна жълтеникава експекторация. Има и сухота в гърлото. 

[Показани изглеждат лекарства като Bryonia, Antim tart, Ars-alb и Phosphorus]

Група В: Тежки случаи – с респираторен дистрес. Характерен симптом от този документ е, че в този стадий пациентите имат червен език или с жълт налеп по него. Пациентът „губи дъх“ при движение. 

[Показани изглеждат лекарства като Lycopodium, Pyrogenium, Lachesis, Bryonia и Arsenic-alb]

Група Г: Критични случаи – с дихателна недостатъчност и цианоза. Характерен симптом от този документ е, че в този стадий пациентите имат мораво-лилав език. Движението влошава, налице е възбуда и потене със студени крайници. 

[Показани изглеждат лекарства като Merc-sol, Lachesis, Arsenic, Hydrocyanic acid, Carbo-veg]

 

[i] https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1600895

[ii] Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf

[iii] Yang X, Yu Y, Xu J, Shu H, Xia Ja, Liu H, et al. Clinical course and outcomes of critically ill patients with SARS-CoV-2 pneumonia in Wuhan, China: a single-centered, retrospective, observational study. Lancet Respir Med. 2020.

[iv] Chen N, Zhou M, Dong X, et al. Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. Lancet 2020. Epub January 30, 2020.

[v] https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-symptoms/

[vi] Shi H, Han X, Jiang N, et al. Radiological findings from 81 patients with COVID-19 pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. The Lancet. Published online February 24, 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/external icon S1473-3099(20)30086-4.

Оригиналната статия може да прочетете ТУК

Източник homeohelp.eu

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване са приложени.

Публикувай
0 коментара

Анкета

Решихте ли за кого да гласувате на 9 юни?