Следвайте ни

Официално! Карантината става 10 дни, важни заповеди за болните

viber icon

Официално, карантината за контактни лица на заразени от коронавирус става 10 дни! Същият срок важи и за пътуващи от рискови страни граждани.

Това стана ясно от заповед на министър Костадин Ангелов. ВАЖНО! Карантината за установени с COVID-19 остава 14 дни!

Ето цялата заповед:

 

1. На задължителна изолация и/или болнично лечение, по предложение на
лекуващия лекар, подлежат следните потвърдени случаи на COVID-19:
а) възрастни лица ≥ 60 г., в зависимост от клиничното протичане на заболяването;
б) лица с придружаващи хронични заболявания и/или имунокомпрометиращи
състояния, в зависимост от клиничното протичане на заболяването;
в) лица с тежко клинично протичане като задух или затруднено дишане, поява на
храчки или хемоптое;
г) лица с невъзможност за изолация и лечение в домашни условия, независимо от
клиничното протичане на заболяването.


2. На задължителна изолация и/или лечение в домашни условия за период от 14 дни,
от датата на потвърдителното лабораторно изследване подлежат следните потвърдени
случаи на COVID-19:
а) заразоносители (асимптомни лица);
б) лица с леки клинични оплаквания (телесна температура  380С, кашлица, загуба
на обонянието, нарушение или загуба на вкуса, неразположение, хрема, възпалено гърло,
стомашно-чревни симптоми като гадене, повръщане и/или диария, без промени в 
психичния статус (т.е. объркване или летаргия) и без придружаващи хронични заболявания
и/или имунокомпрометиращи състояния;
в) лица по т. 1, които писмено и изрично са заявили отказ от болнично лечение.


3. Задължителна изолация в лечебно заведение за болнична помощ на лице по т. 1 се
извършва с предписание по образец съгласно Приложение № 1 на директора на съответната
регионална здравна инспекция по предложение на лекаря, насочил лицето за
хоспитализация. Предписанието се прилага към историята на заболяване на пациента в
лечебното заведение.
4. Задължителната изолация и/или лечение в домашни условия на лице по т. 2 се
извършва с предписание по образец съгласно Приложение № 2 на директора на съответната
регионална здравна инспекция по предложение на лекуващия лекар въз основа на
извършена оценка на съществуващия епидемичен риск.


5. Лицата по т. 1 се изписват от съответното лечебно заведение за болнична помощ
след преценка на лекуващия лекар на състоянието на пациента, при клинично подобрение,
в т.ч. намаляване на признаците на задух и кашлица, подобряване на лабораторните
показатели, като с-реактивен протеин, феритин и лактат-дехидрогеназа, липсата на
необходимост от кислородна терапия, липса на повишена телесна температура над > 37,8°C
за 48 часа без употребата на антипиретици и възможност за последваща изолация в
домашни условия и придържане към препоръчания режим на лечение.


6. Лицата, при които се налага прилагане на последваща медицинска грижа в лечебно
заведение, лицата, настанени в места, в които се предоставят социални услуги по смисъла
на Закона за социалните услуги, и лицата с невъзможност за изолация и лечение в домашни
условия, поради съжителство с хора от рисковите групи по т. 1, букви „а“, „б“ и „г“ се
изписват от лечебното заведение за болнична помощ при документирани минимум 10 дни
от началото на клиничните оплаквания за COVID-19 и минимум три допълнителни дни без
оплаквания (вкл. без повишаване на телесната температура без прием на антипиретици и
без респираторни симптоми).


7. След изписване от лечебно заведение за болнична помощ лицата по т. 5 и 6 се
поставят на задължителна изолация в домашни условия за 14-дневен период с предписание
по образец съгласно Приложение № 2 на директора на съответната регионална здравна
инспекция.


8. Изолацията на лицата по т. 2 и 7 в домашни условия се преустановява след
изтичане на 14-дневната задължителна изолация.


9. Медицинското наблюдение на лицата поставени под домашна изолация се
осъществява от общопрактикуващ лекар или лекуващ лекар от лечебното заведение,
осъществило болничното лечение.


10. В периода на задължителна изолация в домашни условия лицата по т. 2 и 7 са
длъжни да не напускат домовете си или мястото, в което са посочили, че ще пребивават за
посочения в предписанието срок и да спазват инструкциите, посочени в Приложение № 3.


11. При влошаване на здравословното състояние, независимо от причината, лицата
по т. 10 уведомят лекаря, осъществяващ медицинското наблюдение, а в случай, че не успеят
да осъществят контакт с него – регионалния център за спешна медицинска помощ чрез тел.
112.


12. Лекарят по т. 11 предприема необходимите дейности за оценка на
здравословното състояние и при необходимост от хоспитализация на лицето чрез тел. 112
уведомява регионалния център за спешна медицинска помощ за осигуряването на
транспорт до лечебно заведение за болнична помощ.


13. Всички близки контактни на потвърден случай на COVID-19, съгласно
Приложение № 4, подлежат на 10-дневна карантина, считано от последния контакт с
потвърдения случай, като се поставят под карантина в дома или на друго място, на което
лицето е посочило, че ще пребивава с предписание по образец съгласно Приложение № 5
на директора на съответната регионална здравна инспекция или на оправомощено от него
длъжностно лице.


14. По реда на т. 13 под карантина за срок от 10 дни се поставят и лицата, които са
влезли на територията на страната от други държави, посочени в заповед на министъра на
здравеопазването по чл. 61, ал. 2 и чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето.


15. В периода на карантината лицата по т. 13 и 14 са длъжни да не напускат домовете
си или мястото, в което са посочили, че ще пребивават за посочения в предписанието срок
и да спазват инструкциите, посочени в Приложение № 6.


16. Медицинското наблюдение на лицата поставени под карантина се осъществява
от общопрактикуващия им лекар, а когато нямат такъв от съответната регионална здравна
инспекция.


17. Ако до изтичане на определения с предписанието срок не се появят симптоми за
COVID-19, съгласно актуалната дефиниция за случай, карантината се преустановява.


18. При поява на симптоми за COVID-19 (повишена температура, кашлица,
затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други) или при 
влошаване на здравословното им състояние по друга причина, лицата се свързват по
телефон с общопрактикуващия си лекар или със съответната регионална здравна
инспекция, откъдето да получат указания според случая.


19. Предписанията, с които се поставят под карантина лицата по т. 14 могат да се
издават и в електронна форма, при наличие на техническа възможност. Запознаването със
съдържанието се удостоверява с полагане на подпис върху електронно устройство и
подписване на декларация за запознаване със съдържанието на предписанието.


20. Заповедта е в сила до изричната й отмяна в зависимост от съществуващия
епидемичен риск от разпространението на COVID-19 на територията на страната.


21. Заповед № РД-01-604 от 13.10.2020 г. се отменя.


22. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерство на
здравеопазването.


Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на
интернет страницата на Министерство на здравеопазването пред съответния
административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Recoverable Signature
X Костадин Ангелов
Signed by: Kostadin Georgiev Angelov
ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ, ДМ

Ивайло Йолчев

Ивайло Йолчев

Редактор

Ивайло Йолчев е работил във вестниците "7 дни спорт", "Планета спорт" и "Стандарт", агенциите Standartnews и OFFnews, както и в PR сферата. Носител на журналистическата награда "Черноризец Храбър" за 2011 г.   Още

Още от категорията

Виж всички

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Подкрепяте ли новите мерки срещу коронавируса у нас?