Подай сигнал

Театрали влизат в топлоцентралата на Берн

Имоти

от Даниела Арнаудова 95 прегледа 0

Бившата топлоцентрала на Берн е работила с въглища от 1904 г. до 80-те години. Днес тя е културен център - място за културни срещи с множество концертни зали, зали за репетиции и изложби, ресторант и лятна тераса към реката.

Бившата парна централа се намира в стария индустриален квартал на Берн, близо до река Ааре. Изградена през 1905 г., фабриката е работила като топлоцентрала на града за времето от 1905 г. до 70-те години на ХХ век. След това дълго време помещенията са били използвани като работилници и складове. От 1987 г. В нея се провеждат различни културни прояви, партита и културни събития. Последното й голямо преустройство е от 1999 г., целта е в нея да могат да се изнасят театрални спектакли.

Днес в сградата има две големи помещения, където са били парните котли и турбините. Сега те са основните зали - едната за концерти и театрални представления, другата за репетиции и изложби. Практически и двете зали са многофункционални. Репетиции се правят ежедневно, а представления има 3-4 пъти седмично. Залата събира 300 човека. Изпълнени са противопожарните условия. Има достатъчно аварийни изходи и противопожарни прегради и инсталация за предизвестяване. Акустиката е добра.


Трибуната е била доставена за едно определено представление, но след това е останала тук - използва се от танцови състави, група барабанисти, за изложби, пленери.

Как се обновяват градовете


В средата на 90-те в цяла Европа навлизат интегрираните подходи при обновяването на градовете. Във Великобритания, Франция и Холандия националната политика за градско обновяване е част от общата урбанистична политика. Въвеждането на специфична политика и конкретни нормативни документи, третиращи урбанистичното развитие и градското обновяване в Ирландия датира от края на 90-те години.

Великобритания, Франция и Холандия боравят и с три от четирите типични системи за планиране в Европа: планиране, основаващо се на управлението на земеползването (Великобритания), планиране, базирано на регионалния и икономически подход (Франция) и интегрирано планиране (Холандия).

Последната категория системи за планиране се отличава с това, че прилага предимно проектантски подходи, които имат силна връзка с архитектурното и градоустройственото проектиране и обслужването на строителната индустрия.