Подай сигнал

Такса "общи части" се плаща и за лежащо болни

Имоти

от Вяра Порязова 2060 прегледа 0

Такса "общи части" се плаща и за лежащо болни

Професионалните домоуправители в града посочиха най-честите въпроси, съответно и отговорите им, които вълнуват етажната собственост. Казусите са взети от реалната практика.

ВЪПРОС: Дължи ли майка ми такса за почистване на входа и стълбищата, при положение че не ги ползва? Жената е на 80 години, пенсионер по болест, лежащо болна и не може да се обслужва сама. Възможно ли е да се освободи от заплащането на таксите?

ОТГОВОР: В Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), в чл. 51, е посочено, че разходите за управление и поддържане на общите части на етажната собственост се разпределят поравно според броя на собствениците, ползвателите и обитателите. Не се заплащат такси за деца, ненавършили 6-годишна възраст, както и от собственик, ползвател и обитател, който пребивава в етажната собственост не повече от 30 дни в рамките на една календарна година.

В ЗУЕС обаче няма конкретно упоменато, че възрастни или лежащо болни хора, или такива с ТЕЛК са освободени от заплащане на таксите. Ако обаче съседите са съгласни на такава отстъпка, с решение на общото събрание на блока жената може да бъде освободена от заплащането на въпросните такси.

ВЪПРОС: Защо и кучето ми дължи такса за управление и поддържане на общите части?

ОТГОВОР: Кучетата също се вписват в книгата на Етажната собственост. Животното трябва да има паспорт и съответните имунизации. В ЗУЕС изрично пише, че собственици, ползватели и обитатели, които отглеждат животни, подлежащи на извеждане, заплащат разходите за еленергия, вода, почистване на общите части и абонаментно обслужване на асансьора в размер като за един обитател. С други думи - за кучето дължите такса, но за котка - не.

ВЪПРОС: Защо да заплащам такса за поддръжка на асансьора, след като не го ползвам? Живея на първия етаж в блок.

ОТГОВОР: Законът не прави разграничения кой къде живее. Според чл. 50, ал. 1 таксата за асансьор се заплаща от всички обитатели на етажната собственост.

ВЪПРОС: В нашата кооперация на партерния етаж са разположени офиси и кантори. Какви такси дължат те?

ОТГОВОР: Според ЗУЕС собственик, ползвател или обитател, който упражнява професия или извършва дейност в самостоятелен обект на етажната собственост, свързана с достъп на външни лица, заплаща разходите за управление и поддържане на общите части в размер от трикратния до петкратния размер. Това се определя с решение на общото събрание.

Коментари