Подай сигнал

Съветници искат извънредна сесия за некачествени ремонти с милиони по "Региони в растеж"

Коментари

от Екип Марица 682 прегледа 0

Извънредна сесия, свързана с некачествени ремонти в Пловдив, искат общинските съветници от НФСБ Слави Георгиев, Костадин Гаров и Иван Димов заедно със Съюз за Пловдив, Реформаторския блок и ВМРО. Според съветниците проблемите са възникнали при изпълнение на проекта „Подобряване на градската среда в община Пловдив“, процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 - Пловдив“ по Оперативна програма „Региони в растеж“. "При посещения на място констатирахме много нарушения и оплаквания от живеещите в районите, където се извършва строителството", посочват съветниците. Те смятат, че са допуснати сериозни нарушения на нормативните и технически изисквания. Ето позицията им:

"Община Пловдив е предала обекта на фирмите изпълнители, без да е направено геодезическо заснемане и съответно е оставила фирмите сами да определят какви площи ремонтират.
Навсякъде при изграждане на улици, по установените нормативи трябва да има 80 сантиметров изкоп, запълнен с фракция чакъл. На повечето места при ремонта, такава фракция не е полагана, а там, където това е направено, фракцията е между 0 (нула) и 30 сантиметра.

Полаган е асфалт през месец декември 2018 година при минусови температури. С днешна дата този асфалт вече се рони.

Тротоарните настилки в района на ремонтите вече са изградени, но под тях не са положени подземните комуникации. Това неминуемо ще доведе до ново разкопаване на вече ремонтираните настилки.

При извършване на СМР, на обектите са допуснати тридесет тонни вибриращи валяци, които са натрошили намиращата се отдолу стара ВиК мрежа, изградена още през петдесетте години на миналия век. Това ще доведе до чести аварии и ремонти.

Констатирана е пълната липса на синхрон между възложителя в лицето на общината и фирмите изпълнители, при което ремонтите са протичали в пълен хаос и несъгласуваност.
В период, когато обектите са се намирали в силата на АКТ 10, което изисква работата да бъде преустановена за същия период от време, това не е спазено и строителните дейности са продължавали да се извършват в нарушение на разпоредбите.

Полагането на втория битумен разлив, конкретно на улица „Весела“, е направен с дебелина на слоя от 2-3 сантиметра, въпреки че по техническите изисквания е необходимо да бъде 5 сантиметра.
Настояваме за свикване на извънредна сесия на Общински съвет - Пловдив, на която да бъдат разгледани всички извършени нарушения, да се възложи вземането на проби от независими лаборатории, а не такива, свързани с фирмите изпълнители и да се пристъпи към санкциониране на изпълнителите с всички законово възможни неустойки за компенсиране на допуснатите нарушения."

Коментари