Подай сигнал

Съдиите заковаха Лозан Панов: Всички сме равни пред закона

България

от Екип Марица 479 прегледа 0

Съдиите заковаха Лозан Панов: Всички сме равни пред закона

Незнанието на закона не е извинително поведение, обявиха магистратите в решението си за председателя на ВКС. Твърденията на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов, че е бил "подложен на репресия" заради наложената му санкция от 1000 лв. за неподадена имуществена декларация пред Сметната палата, нямат нищо общо с правото.

Това посочва в мотивите към съдебното решение тричленният съдебен състав на Административен съд София-град (АССГ), който окончателно реши, че Панов е нарушил законодателните разпоредби за публичност на имуществото на лицата, заемащи висши държавни длъжности, съобщава "Правен свят".

Съдиите Добромир Андреев (председател), Елица Райковска (докладчик) и Георги Бозуков припомнят на Лозан Панов, че "всички граждани са равни пред закона (чл. 6, ал. 2 КРБ), независимо от общественото им положение и санкционирането на техните противоправни прояви е дължимо поведение от страна на държавата, а не незаслужена репресия".

Касационният съдебен състав отхвърля и тезата за липсата на виновно поведение на председателя на ВКС, "който (според оплакването в жалбата) е бил подведен от указанията за деклариране, публикувани на интернет-сайтовете на Сметната палата и ИВСС, не държи сметка за основни принципи в наказателното и административно-наказателното право".

"Незнанието на закона не е извинително поведение, защото то не се припокрива с института на фактическата грешка по чл. 14 НК, към който нормата на чл. 11 ЗАНН препраща". Дори хипотетично да се приеме, че подобни указания са могли да изключат умисъла за правонарушението, субективно проявена е била другата допустима от чл. 7 ЗАНН форма на вина – непредпазливостта (под формата на небрежност), при която деецът е бил длъжен и е могъл да съобрази поведението си с дължимите правни предписания", пишат в решението си съдиите.

Като оставят в сила решението на съдия Ангел Павлов от Софийския районен съд (СРС), съдиите от АССГ отхвърлят твърдението на Панов и адвоката му Александър Кашъмов, че производството заради неподадената от Панов имуществена декларация през 2017 г. е било водено основно "чрез медиите". "От съдържащите се в кориците на делото на СРС материали е видно, че същото е протекло пред компетентната въззивна инстанция, а присъствието на медии няма връзка със справедливостта на водения процес", посочват съдиите.

От пълния текст на решението става ясно още, че Панов е бил редовно уведомен на служебния си адрес (администрацията на ВКС) за второто заседание по казуса пред СРС, но не се е явил, "без да посочи уважителна причина, респ. сам се е лишил от правото да прави доказателствени искания, вкл. и да бъде изслушан".

Коментари