Следвайте ни

Русия първа признава независимостта на България

На този ден през 1909 г. Русия, първа от Великите сили, признава независимостта на България, провъзгласена на 22 септември 1908 г. с политически акт, извършен от правителството на Александър Малинов. С него се отхвърля васалната зависимост на България от Османската империя, наложена от Берлинския договор. 

След Младотурската революция се създават условия за отхвърляне изцяло на васалната зависимост на България. Правителството и князът са подкрепени от Австро-Унгария, която се стреми да анексира Босна и Херцеговина. В такава обстановка на 22 септември 1908 г. в Търново със специален манифест е провъзгласена независимостта на България. Повечето от Великите сили отказват да признаят независимостта на България. Първоначално Турция настоява България да изплати близо 500 млн. франка, за да признае независимостта. После сумата е намалена на 125 млн. 

С помощта на Русия е постигнато споразумение по възникналите тежки финансови проблеми. Подписани са три протокола, според които Русия опрощава на Турция военните задължения, останали още от войната (1877-1878 г.), срещу което Турция се отказва от всякакви претенции към България. От своя страна България трябва да изплати на Русия в срок от 75 години 82 млн. франка - задължението, което Турция има към Русия.

Анкета

За какво бъдеще на Пловдив трябва да работи новият кмет?