Следвайте ни

Природата е в най- лошото си състояние

Природата на Земята е в най-лошото си състояние в историята на човечеството, алармират учени и експерти в мащабно научно изследване, цитирано от световните медии.

Откритията ще окажат допълнителен натиск върху държавите да предприемат спешни действия за защита на дивата природа на голяма пресконференция за биоразнообразието, която ще се проведе в Китай в края на следващата година.

Безспирното търсене на икономически растеж и климатичните промени поставят под „безпрецедентен“ риск от унищожение на 1 милион видове, заключават учените и предупреждават, че за първи път в историята на човечеството природата е изправена преди толкова много проблеми.

Докладът се съсредоточава върху пораженията, които съвременната цивилизация нанася върху природния свят.

Само мащабно трансформиране на световната икономика и финансовата система може да извади екосистемите, жизненоважни за бъдещето на човечеството, от ръба на колапс, подчертават учените в доклада, одобрен от 130 държави, включително САЩ, Русия и Китай.

Публикуваното днес в Париж проучване е изготвено от Междуправителствената научно-политическа платформа за биоразнообразието и екосистемните услуги (IPBES).

Авторите на изследването предупреждават, че свързаната мрежа на живота на Земята става все по-малка, тази загуба е в резултат на човешка дейност и представлява пряка заплаха за съществуването на човека във всички региони на света.

Трудът е изготвен от 150 водещи експерти от 50 държави, участвали са и стотици дипломати.

„Докладът за глобална оценка“ е установил, че до 1 милион от изчислените 8 милиона растения, насекоми и животински видове са пред риск от унищожение, много от тях в рамките на десетилетия. Като основни причини се посочват индустриалното селско стопанство и риболовът. При настоящото темпо унищожението на видовете е десетки-стотици пъти по-голямо от средното през последните 10 милиона години.

Климатичните промени са причинени от изгарянето на изкопаеми горивакато въглища, петрол и газ, което допълнително увеличава загубите, допълват авторите.

Робърт Уотсън, председател на Междуправителствената научно-политическа платформа за биоразнообразието и екосистемните услуги (IPBES), коментира, че е възможно запазването и възстановяването на природата само ако обществата са подготвени да се изправят срещу „неотменните си интереси“, които защитават статуквото.

Докладът също ни казва, че все още не е твърде късно да направим разликата, но ако започнем от днес на всяко ниво – от местно до глобално, продължава той и допълва, че трансформираща промяна означава фундаментална реорганизация на системата, включително технологичните, икономическите и социалните фактори, включващи парадигмите, целите и ценностите.

Откритият език в доклада е отражение на позицията на Междуправителствения панел за климатични промени на ООН от октомври, в която се казва, че ще са необходими дълбоки икономически и социални промени, за да се намалят въглеродните емисии достатъчно бързо с цел предотвратяване на най-унищожителните последици от затоплянето на планетата.

„Докладът за глобална оценка“ включва научни доказателства след тригодишен преглед на 15 000 научни документа, които показват дълбокото влияние от възхода на глобализираното индустриално общество на планетата през последния половин век.

Смесица от дисциплини измерва как загубата на природния свят засяга човечеството. Посочват се различни рискове, включително изчезването на насекомите, жизненоважни за опрашването на посевите, унищожение на кораловите рифове, които поддържат популацията от риби или изгубването на лечебни растения.

Учените отбелязват, че световното население се е удвоило от 1950 г. и градските райони по света са се удвоили от 1992 г. В резултат натискът над природните ресурси е огромен. 75% от земята и повече от половината от морската среда е променена от хората. Повече от 1/3 от земята и близо 75% от водните ресурси са за отглеждане на посеви и добитък. Посевите са се увеличили с 300% от 1970 г. за сметка на горите. Към 2015 г. 1/3 от рибата във водните басейни е изловена. Биомасата на бозайниците е спаднала с 82%; 47% упадък на природните екосистеми и 25% от растенията и животинските видове са пред риск от унищожение.

Ключовото послание на авторите на изследването – трябва да се сложи край на обичайната практика.

Източник: hriscom.bg7.eu

Анкета

Ако Община Пловдив разполага с 50 млн. лева за строителство догодина, с какво да започне?