4020

Морбили: Строг мониторинг на отказа от ваксини въвеждат в Турция

Броят на хората, отказали да ваксинират децата си, тази година е с 40 пъти повече от 2010 г

Турското министерство на здравеопазването поиска от лекарите да докладват информацията за отказалите ваксина с документация с подпис вместо с електронни средства за целите на по-внимателно наблюдение.

Източници от министерството посочиха, че изискването за получаване на формуляри подписани от пациенти, отказващи ваксинация, е въведено с цел по-добро определяне на броя и информацията за отказалите се.

Броят на хората, отказали да ваксинират децата си, беше около 100 в началото на 2010 г., докато тази цифра се очаква да надхвърли 40 000 до 2024 г. според официалните данни. 

Някои лекари предполагат, че този брой може да достигне 100 000, особено повлиян от глобалното наблюдение на ваксините по време на пандемията от COVID-19.

Някои здравни специалисти изразиха опасения, че новата практика може да усложни проследяването и отказите на ваксини.

Голям брой лекари по-рано отбелязаха, че най-тревожната последица от колебанието на ваксината е възобновяването на морбили сред децата.

Европейският регионален офис на Световната здравна организация съобщи, че между януари и октомври 2023 г. са докладвани повече от 30 000 случая на морбили в 40 от 53 държави-членки, което представлява увеличение от над 30 пъти в сравнение с 941 случая, докладвани през 2022 г.

Обсъждайки различни причини за нарастването на случаите на морбили, професор д-р Ергин Чифтчи по-рано обясни: „Основната причина за увеличаването на броя на случаите е колебанието относно ваксината, отказът от ваксина и настроенията против ваксинирането, които напоследък нарастват.“

Чифтчи също подчерта, че конфликтите, миграциите и пандемията от COVID-19 са попречили на усилията за ваксиниране, което е довело до това, че част от децата не са ваксинирани.

„Докато има хора, който не ваксинират децата си поради отказ, ще продължим да виждаме опасност от развитие на болестта от морбили. Неваксинирано дете в крайна сметка ще се зарази с морбили. Растежът на детето не означава, че то е свободно от морбили. Морбили може да е смъртоносна при всяка възраст", заключи Чифтчи.

Анкета

Как и къде ще почивате през лятото?