2374

ЕК закри две наказателни процедури срещу България

Европейската комисия закри наказателната процедура срещу България за неизпълнение на ангажимента за свързване на българския търговски регистър със системата за взаимно свързване на търговските регистри (BRIS). Решението на Колежа на Европейската комисия е прието днес, съобщи БТА.

Срокът за свързване на търговския регистър с BRIS бе изтекъл през юни 2017 г.

На 30 март тази година свързването стана факт, след интензивна работа на експерти от Агенция по вписванията.

В Европейската централна платформа, към която се присъедини и България, са националните регистри на всички държави членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

От 30 март 2022 г. в Европейския портал за електронно правосъдие, раздел "Търговски регистри, търсене на дружества в ЕС" може да бъде направена справка по фирма и ЕИК и за дружествата, регистрирани в българския търговски регистър.

Днес ЕК закри и друга процедура за нарушение срещу страната ни, свързана със насърчаването на дългосрочната ангажираност на акционерите.

Този ангажимент бе изпълнен от България през март 2020 г. с приемането на промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа и последвали изменения в подзаконовата уредба.

За сметка на това пък води няколко наказателни процедури срещу България

Европейската комисия води няколко наказателни процедури срещу България. Като в секторите "Правосъдие" и "Околна среда" са най-много. Това стана ясно днес след като ЕК представи данни за наказателните процедури, които води срещу страните от ЕС.

ПРАВОСЪДИЕ

Комисията е решила да предприеме по-нататъшни стъпки по производствата за установяване на нарушение срещу нашата страна, Чехия, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Полша, Словакия и Испания, като е изпратила мотивирани становища за това, че не са въвели изцяло европейските правила за защитата на подателите на сигнали за нарушения на общностното право. Крайният срок е изтекъл на 17 декември 2021 г., а през януари тази година комисията е изпратила на 24 държави писма за напомняне. От тях 15-те посочени държави все още не са приели необходимите мерки и разполагат със срок от два месеца, за да отговорят и, ако отговорите не са задоволителни, ЕК може да реши да отправи въпроса до Съда на ЕС, се посочва в съобщението.

 
ЕНЕРГЕТИКА

Комисията е решила да издаде мотивирани становища на България, Чехия, Естония, Финландия и Латвия за това, че не са въвели изцяло европейските правила за енергийните качества на сградите. Срокът за прилагане на правилата изтече на 10 март 2020 г., а през май същата година комисията е изпратила официални уведомителни писма. Според ЕК България, Чехия, Естония, Финландия и Латвия все още не са приложили изцяло правилата и сега разполагат с два месеца, за да изпълнят задължението си. В противен случай комисията може да отнесе въпроса до Съда на ЕС, се отбелязва в съобщението.

МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

Комисията днес призова България, Франция и Испания да приложат мерките по общата политика в областта на риболова, за да се предотврати "инцидентният" улов на защитени видове от риболовните кораби. Необходими са спешни действия, заявява ЕК. Мерки за защита и опазване на видове като морската свиня, каретата, дългомуцунестия тюлен и морските птици са необходими според правилата за местообитанията и в защитените зони по мрежата "Натура 2000", определени за тяхната защита. Държавите трябва да въведат строга защита и да забранят умишления улов или убиването и обезпокояването на видовете, допълва ЕК.

България не е предприела мерки за избягване на безпокойството на делфините и морските свине в зоните по "Натура 2000", и не е извършила надлежно проследяване на улова на тези защитени видове в Черно море. Нашата страна не е въвела правилно задължението за наблюдение на улова. Комисията е решила да изпрати официално уведомително писмо до София и се очаква отговор в срок до два месеца. При липса на задоволителен отговор ЕК може да продължи по-нататък с наказателната процедура.

Комисията призовава също България да приведе националното си законодателство в пълно съответствие с европейските правила за лабораторните животни, които определят мерки за защита на животните, използвани за научни или образователни цели. България не е въвела правилно някои от изискванията, например за начините на умъртвяване, повторното използване в процедури, решенията за издаване на разрешения за проекти и отнемането на разрешения. Комисията изпраща официално уведомително писмо на нашата страна, която разполага със срок от два месеца, за да отговори и да отстрани посочените недостатъци. При липса на задоволителен отговор ЕК може да продължи по-нататък с наказателната процедура.

 

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Каква коалиция има най-голям шанс да спечели изборите на 2 октомври?