Следвайте ни

EK насърчава капиталовите пазари в Европа

viber icon

Днес Европейската комисия публикува нов амбициозен план за действие за насърчаване на Съюза на капиталовите пазари (СКП) в Европейския съюз през идните години. Главният приоритет на ЕС днес е да осигури възстановяването на Европа от единствената по рода си икономическа криза, причинена от коронавируса, пише факти.бг.

Развитието на капиталовите пазари на ЕС и осигуряването на достъп до пазарно финансиране ще бъдат решаващи за постигането на тази цел.

Наличието на големи и интегрирани капиталови пазари ще улесни възстановяването на ЕС, като предостави на дружествата, и в частност на малките и средните предприятия, достъп до източници на финансиране, а на европейските вложители — увереност да инвестират в своето бъдеще.

Жизнеспособните капиталови пазари ще благоприятстват също така екологичния и цифровия преход в Европа, както и изграждането на по-приобщаваща и устойчива икономика. Съюзът на капиталовите пазари също така е от възлово значение за засилване на международната роля на еврото.

Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията по въпросите на икономиката в интерес на хората, заяви: Кризата, породена от коронавируса, направи работата ни по изграждането на Съюза на капиталовите пазари неотложна. Степента на икономическото ни възстановяване ще зависи изключително много от това доколко добре функционират капиталовите ни пазари и дали хората и дружествата имат достъп до инвестиционните възможности и пазарното финансиране, от които се нуждаят.

Трябва да генерираме огромни инвестиции, за да направим икономиката на ЕС по-устойчива, основана в по-голяма степен на цифровите технологии, по-приобщаваща и по-адаптивна. Представеният днес план за действие е насочен пряко към отстраняването на някои от оставащите пречки пред единния пазар на капитали.

Планът за действие има три главни цели:

- гарантиране, че възстановяването на ЕС е екологосъобразно, основано на цифровите технологии, приобщаващо и устойчиво посредством осигуряване на по-достъпно финансиране за европейските дружества, и по-специално за МСП;

- превръщане на ЕС в още по-безопасно място за спестяванията и дългосрочните инвестиции на вложителите;

- интегриране на националните капиталови пазари в истински единен европейски пазар на капитали.

За да постигне това, днес Комисията представя шестнадесет целеви мерки за осъществяване на реален напредък към изграждането на СКП. Някои от мерките, които ЕС ще предприеме, включват:

- създаване на единна точка за достъп на инвеститорите до дружествени данни;

- насърчаване на застрахователите и банките да инвестират повече в дружества от ЕС;

- засилване на защитата на инвестициите с цел стимулиране на повече трансгранични инвестиции в ЕС;

- по-лесно наблюдение на адекватността на пенсиите в цяла Европа;

- хармонизиране или сближаване на правилата относно несъстоятелността;

- умножаване на усилията за постигане на напредък в сближаването на надзорните практики и последователност при прилагането на единната нормативна уредба за финансовите пазари в ЕС.

Тези мерки се основават на постигнатия напредък при изпълнението на плана за действие за СКП от 2015 г. и междинния преглед от 2017 г., и са в отговор на призивите, отправени от Европейския парламент (проект за доклад по собствена инициатива (INI) от юни 2020 г.) и от Съвета (Заключения на Съвета, 5 декември 2019 г.)

Те се опират също така на пространните обсъждания със заинтересованите страни и препоръките на форума на високо равнище по въпросите на съюза на капиталовите пазари.

Изграждането на СКП не е самоцел — той е от съществено значение за постигането на ключовите цели, заложени в икономическата политика: възстановяване от коронавирусната пандемия, приобщаваща и устойчива икономика, работеща за всички, двоен преход към цифрова и устойчива икономика, както и отворена стратегическа автономност след Брекзит и при все по-усложняваща се среда в световен мащаб.

Реализирането на тези резултати изисква огромни инвестиции, които не могат да бъдат осигурени само чрез публични средства и традиционно банково финансиране. Само добре развитите, функциониращи, интегрирани капиталови пазари могат да обезпечат подкрепа в необходимия мащаб за възстановяването от кризата, породена от коронавируса.

Само един надеждно функциониращ СКП може да мобилизира и насочи огромните инвестиции, необходими за преодоляване на предизвикателствата в областта на климата и околната среда, пред които сме изправени, и да подпомогне цифровизацията на нашите дружества, за да запазят своята конкурентоспособност в световен мащаб. СКП трябва да донесе ползи на всички европейци, независимо къде живеят и работят.

Потребителите трябва да имат по-голям избор по отношение на своите спестявания и инвестиции, да бъдат добре информирани и адекватно защитени, където и да се намират. Дружествата, включително малките и средните предприятия, трябва да имат достъп до финансиране в целия ЕС, а инвеститорите — възможности да инвестират в проекти в целия ЕС.

Още от категорията

Виж всички

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Какво първо да построи община Пловдив с парите от заема, който смята да тегли?