Подай сигнал

Сушата бави сеитбата на рапицата

На ход е жътвата на слънчогледа и царевицата

Агро

от Марица вест. 149 прегледа 0

Сушата бави сеитбата на рапицата

Агрометеорологичните условия ще продължат да се определят от горещо и сухо време през следващия седемдневен период. Отсъствието на валежи ще задълбочи почвеното засушаване в полските райони на страната. Вегетационните процеси при земеделските култури ще протичат с ускорени темпове предвид високите средноденонощни температури. През периода при царевицата ще протичат фазите млечна и преход към восъчна зрялост и восъчна и пълна зрялост, в зависимост от ранозрелостта на хибридите.

В началото на септември текат агротехническите срокове за сеитба на зимната рапица. Сушата в голяма част от полските райони на страната, довела до изчерпване на продуктивните почвени влагозапаси в горните почвени слоеве, ще възпрепятства провеждането на предсеитбените почвообработки и ще влоши условията за качествена сеитба на рапицата и протичането на началните фази от развитието на културата. Неблагоприятните условия могат да отложат сеитбата на рапицата до настъпването на подобрение на условията на почвено овлажнение.

Агрометеорологичните условия през периода ще са подходящи за провеждането на жътвата на слънчогледа и узрелите вече ранни хибриди царевица. Дълбоката оран на полетата, предвидени за пролетни окопни култури, също ще се възпрепятства от сухата почва. През периода ще се извършва и обеззаразяване на семената за сеитба от пшеница и ечемик. Условията за извършване на растителнозащитни мероприятия ще са подходящи в ранните часове на деня. Остава висок рискът от възникване на пожари при провеждането на агротехническите мероприятия на полето.