Следвайте ни

Публикуваха поръчката за стадион Христо Ботев! Вижте я

viber icon

Поръчката за избор на изпълнител на строителните дейности по стадион Христо Ботев, вече е публикувана. Това стана днес на страницата на Агенцията за обществени поръчки (АОП). Срокът за подаване на документи е 15 септември, а прогнозната стойност малко над 44 млн. лева без ДДС.

Прогнозната стойност е 44 348 399,28 лв без ДДС, а срокът за изпълнение на поръчката е 730 дни.

Условията за фирмите, които искат да участват са:

1. Участникът да е реализирал минимален общ оборот за последните три приключили финансови години, изчислен на база годишните обороти по смисъла на § 2, т. 66 от ДР на ЗОП.

2. На основание чл. 171 от ЗУТ участникът, както и всеки икономически оператор, който ще изпълнява строителни дейности като подизпълнител или член на обединение, да има застраховка „Професионална отговорност“ на строителя за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му, или еквивалентна застраховка/гаранция за професионална отговорност съгласно съответното национално законодателството за чуждестранните лица.

По т. 1: Размерът на реализирания общ оборот да бъде минимум 40 000 000 (четиридесет милиона) лева, общо за последните три приключили финансови години.

По т. 2: Минимална застрахователна сума, определена съгласно чл. 5, ал. 2, т. 2 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, е в размер на 400 000 лева.

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 7 години, считано от датата на подаване на офертата. Периодът, за който се изисква съответния опит, е удължен на 7 години на основание чл. 63, ал. 2 от ЗОП предвид обстоятелството, че предвид спецификата на строежа и размера на инвестицията, такива обекти се реализират по-рядко и за по-дълъг времеви период. В тази връзка изискването за придобит опит през последните 5 години от датата на подаване на офертата ще се яви ограничително условие, тъй като ще възпрепятства потенциални участници да подадат оферти за участие в процедурата, поради невъзможност придобитият от тях опит в по-ранен период да попадне в 5-годишния период от датата на подаване на офертата. Това от своя страна би довело и до нарушаване на принципите за свободна конкуренция и недопускане на дискриминация, прогласени в чл. 2 от ЗОП. На основание изложените обстоятелства, срокът за изискуем опит се удължава на седем години, считано от датата на подаване на офертата.

2. Участникът да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

 

Дончо Донев

Дончо Донев

Журналист - екип "Спорт"

Дончо Донев е завършил Английската гимназия в Пловдив, а след това ПУ Паисий Хилендарски специалност "Българска и английска филология". В екип "Спорт" на "Марица" е от март 1999 г.   Още

Още от категорията

Виж всички

Коментари (1)

А ?

А ?

30.07.2020 | 16:27

Избрано е вече-ПИМК ще строи.

Отговори
2 0

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

За кого бихте гласували, ако изборите бяха днес?