Следвайте ни

Фенклубът на Локо с гневна декларация за концесията на Колежа

viber icon

Фенклуб Локомотив Пловдив излезе с остра декларация срещу развалянето по взаимно съгласие на договора за отдаване на концесия на стадион Христо Ботев между Общината и ПФК Ботев. Най-старото сдружение на футболни привърженици обявява, че от 2012 г. до сега има доста смущаващи решения на градската управа. Ето и декларацията без редакторска намеса:

Здравейте, Локомотивци!

Умишлено забавихме реакцията си по един толкова наболял за цялата пловдивска общественост проблем, за да дадем възможност на компетентните институции да предприемат действията, които законът им разрешава. За съжаление нищо такова не се случи. Тишината в заинтересованите държавни институции беше толкова оглушителна, та чак кънтеше.

Нито областният управител, нито Окръжна прокуратура – Пловдив не намериха, а може би не пожелаха или не трябваше да видят крещящите допуснати нарушения в Решение № 381, взето с Протокол № 21 от 28.12.2019 г. на ОбС – Пловдив. С него е взето решение за прекратяване по взаимно съгласие на Договор за концесия № 13ДГ342/13.03.2013 г., сключен между Общински съвет – Пловдив и ПФК „Ботев“ АД, гр. Пловдив, във връзка с отправено предложение с вх. № 19Ф-9215/10.12.2019 г. от ПФК „Ботев“ АД, гр. Пловдив.

I. Нито областният управител, нито Окръжна прокуратура – Пловдив не установи, не искаше да установи или не трябваше да установи, че решението е нищожно поради липса на предмет, тъй като договорът за концесия е вече бил прекратен по право, считано от 14.03.2018 г.

Съгласно чл.13, ал.1, т.6 от Договора, последният се прекратява без нито една от страните да дължи предизвестие при неизпълнение на чл. 5, т. 5.6. – от датата на изтичане на 5-годишния срок от подписването на концесията. Задължението на концесионера по чл.5, т. 5.6, от Договора е било да въведе в експлоатация реконструираните обекти на спортния комплекс в срок от 5 години от подписването на договора. Тези разпоредби и срокове не са променяни и с Решение №305 ОбС – Пловдив, взето с Протокол № 14 от 04.09.2013 г.

Промяна в сроковете е направена едва с Решение № 169, взето с Протокол № 9 от 10.05.2018 г., на ОбС – Пловдив за удължаване на срока на строителството, определен в чл. 5, т. 5.6 и т. 5.18, от подписания между страните Договор № 13ДГ 342/13.03.2013 г., но същото отново е нищожно, поради липса на предмет, тъй като е взето след 14.03.2018 г., датата от която договорът за концесия е бил прекратен.

С други думи, договорът е прекратен по право на основание чл. 74, ал. 1, т. 6, от Закона за концесиите /отм./, вр. с §5, ал. 2, от ПЗР на Закона за концесиите, вр. с чл. 13, ал.1, т.6, вр. с чл. 5, т.5.6, от Договор за концесия № 13ДГ342/13.03.2013г., с изтичане на 5-годишния срок от датата на подписване на концесията.

И двете решение на ОбС – Пловдив са нищожни, тъй като обектът на разпореждането в тях не съществува, тоест разпореждането е с невъзможен предмет. С посочване в двете решения на вече несъществуващ /прекратен/ договор и разпореждане със същия, административният орган /ОбС – Пловдив/ е допуснал особено съществен порок в актовете, водещ до несъществуващ предмет и обосноваващ неговата нищожност. След прекратяване на договора Община Пловдив не е предприела никакви действия по отношение на концесионера. Надали е случайно.

II. Дори и да допуснем, че договорът не е бил прекратен, нито Областният управител, нито Окръжна прокуратура – Пловдив не установи, не пожела да установи или не трябваше да установи, че в Договор за концесия № 13ДГ342/13.03.2013 г. е допуснато включването на противоречащи си уговорки и то точно по отношение на обезщетенията и изобщо дължимостта им при прекратяване на договора за концесия. По силата на чл.11, ал.3 от Договора, Концесионерът може да претендира обезщетение за инвестициите. Същевременно съгласно разпоредбата на чл.4.1.14 от Договора при прекратяване на договора по вина на концесионера извършените от него подобрения и приращенията, стават собственост на Община Пловдив без заплащане на обезщетение, съгласно действащото законодателство.

А основания за прекратяване на договора е имало още от третата година след сключването му – невнесени гаранции за изпълнение на инвестиционната програма, невнесени годишни концесионни възнаграждения.

III. Защо в опитите да бъде убедена пловдивската общественост, че Община Пловдив щяла да плаща на концесионера около 5 млн. лв. обезщетение, никой не установи, не искаше да установи или не трябваше да установи, че в изготвената експертна оценка за стойността на стадион „Христо Ботев“ към 2012 г. са налице изключително обезпокоителни факти? Така например за една от сградите, за която в Акт за публична общинска собственост № 2643/01.10.2012 г. е вписана стойност по данъчна оценка 689 522.07 лв., докато в експертната оценка като пазарна стойност на същата сграда, е определена стойност 278 696 лв., - близо три пъти по-ниска стойност. Подобни „разминавания“, чрез които стойността на стадиона към 2012 г. по експертна оценка става около 3,5млн. лева, са налице и при други сгради и техните оценки – в акт за общинска собственост стойност 290 637.50лв., според експертна оценка – 168 440лв.; в акт за общинска собственост стойност 137 643лв., според експертна оценка – 89 230лв. и т.н.
И ако тези цифри сами по себе си не говорят нищо, казано на разбираем език това означава следното:
Обикновено данъчната оценка е около 60% от пазарната. С изкуствено занижаване на тази стойност се внушава, че Община Пловдив е предоставила на концесионера обект с ниска стойност, а инвестицията, направена от последния, превишава стойността на обекта. По този начин Община Пловдив се отказва от правото си да търси реалния размер на неустойката, внушава се, че при тези обстоятелства не тя има да получава средства, а тъкмо напротив – дължи неустойка, което е абсурдно. На всички нас трябва да се внуши как представителите на концесионера са едни хубави хора, които не си търсят дължимите им 5 милиона лева, а прекратяват договора по взаимно съгласие. Истината обаче е точно обратната. Общината прави всичко възможно да не потърси неустойка от концесионера, с което ощетява всички граждани на Пловдив!

Случаят е крещящ пример на злоупотреба с власт и изисква намеса на правораздавателните органи!

Клубът на привържениците на Локомотив Пловдив е провел консултации с юристи и подготвя сигнал до компетентните органи. Запазваме си правото на действия винаги, когато са засегнати нашите интереси като пълноправни граждани на Пловдив и гласоподаватели!

Дончо Донев

Дончо Донев

Журналист - екип "Спорт"

Дончо Донев е завършил Английската гимназия в Пловдив, а след това ПУ Паисий Хилендарски специалност "Българска и английска филология". В екип "Спорт" на "Марица" е от март 1999 г.   Още

Коментари (1)

Емил Начев

20.01.2020 | 17:19

Индианците имат ли права, а вашите интереси Бойко ги "обезщети" с договор за над 40милиона лева за ракети за борба с градушката, които държавата ще плати на Крушо.( за 2019 парите са 19 мил).Е, съграждани, какво сте се вторачили в отбора на ПЛовдив???!!!

Отговори
4 0

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Ще помогне ли извънредното положение у нас срещу коронавируса?