Следвайте ни

Готов проектът за Караалановото училище, чакат този за "Шипка"

Фирмата изпълнител на проекта за реставрация на Караалановото училище предаде изготвения проект на кмета на община Асеновград д-р Емил Караиванов.

„Общината изпрати готовия проект за последно одобрение от Националния институт за недвижимо културно наследство и след това ще го включим в Инвестиционната програма на първото възможно заседание на Общинския съвет” - допълни д-р Караиванов.

С договор бе възложено на проектантски екип изработване на проект за обследване и основен ремонт на сградата на Караалановото училище. При изпълнение на дейностите бе събрана информация за обекта от НИНКН, Исторически музей- гр. Асеновград и други източници. Главният архитект на общината издаде разрешение за изготвяне на инвестиционен проект. Разрешението заедно с изготвеното техническо задание за изработване на проекта бяха съгласувани с Министерството на културата.

На 24 юни фирмата изпълнител с приемо-предавателен протокол връчи готовия проект на кмета.

Готови са проектите на още няколко обекта от Инвестиционната програма на Община Асеновград. В началото на годината беше поставена временна ограда на Метоха. В кореспонденция с НИНК е изготвен проект с елементи на оградата, който е изпратен за съгласуване отново в НИНК.

„Имаме подписан договор от 19 юни с фирма изпълнител за разработване на идеен проект за градска художествена галерия”- каза кметът Караиванов и допълни, че срокът на изпълнение е 38 работни дни и е на стойност 7920 лв. Друг обект, за който има подписан договор още на 28 май, е за изработване на идеен проект е за цялостна реконструкция на стадион „Шипка” със срок 90 работни дни на стойност 35 940 лв. Подписан е на 28 юни и договора за проектиране на велоалея от читалище „Родолюбие” до градския басейн за 5400 лв. със срок на изпълнение от 60 календарни дни.

Юлиян Ангелов

Ръководител екип "Спорт"

Юлиян Ангелов от юни 1992 година работи в спортния екип на вестник "Марица". Към момента и за Спорт в marica.bg.   Още

Анкета

За какво бъдеще на Пловдив трябва да работи новият кмет?