Подай сигнал

Спират дърводобива заради свинска чума в Доспат и Борино

Регион

от Петя Гайдарова 909 прегледа 0

Снимка: Гугъл

Дърводобивът и всякакви други дейности се стопират в площ от 200 кв. км в района на Доспат и Борино. Това са част от мерките, които се налагат след като две мъртви диви прасета дадоха положителен резултат за Африканска чума.

От Южноцентрално държавно предприятие – Смолян заявиха днес, че в момента на територията на предприятието, което обхваща по-голямата част от Южна България, със заповеди на Българската агенция по безопасност на храните са обявени три инфектирани зони – една в област Пловдив и две в област Смолян. Първата зона е на територията на ДГС Пловдив – в местността „Бяла черква“. Втората зона попада на територията на ДГС - Доспат и ДГС - Борино, с площ 200 кв. км, включваща част от землищата на селата Змеица, Чавдар, Късак и Борино. Третата зона е на територията на ДЛС Извора - Девин, в местността „Чурал“. Зоните са обозначени с табели, поставени от стопанствата.

В обхвата на инфектираните зони се ограничава достъпа на лица, които нямат отношение към претърсването и прилагането на мерките за предотвратяване и ликвидиране на болестта.

За срок от два месеца от датата на обявяване на зоната за инфектирана, се спират всички дейности в засегнатите горски територии, в това число дърводобив, лов и подхранване на дивеча, паша на домашни животни, събиране на гъби, билки, сено и др.

С цел подпомагане на местното население за осигуряване с дърва за огрев за предстоящия отоплителен сезон, ЮЦДП – Смолян, съвместно с териториалните поделения по места организира снабдяване от територии, извън инфектираната зона. При необходимост ще се доставят дърва от съседни териториални поделения на предприятието, съобщиха от ЮЦДП.

На територията на предприятието, извън инфектираните зони, са предприети мерки за намаляване на числеността на дивите свине, чрез провеждане на индивидуален лов и улов чрез капани от страна на служителите на стопанствата и от членовете на ловните дружинки.

Коментари