Подай сигнал

Шефката на „Напоителни системи“ Снежина Динева: IT специалисти следят за кражби на вода в цялата мрежа

След поредица от реформи ще имаме една от най-добрите инфраструктури за осигуряване на поливни площи в земеделието

Интервю

от Мария Петрова 1379 прегледа 0

Изпълнителният директор на „Напоителни системи“ Снежина Динева връчи грамота на оризопроизводителя Георги Кутев - участник в конкурса на вестник „Марица“ „Фермер на Тракия“

Визитка

Снежина Динева е родена в София. Първата й специалност е юрист. Има и семестриално завършена степен по счетоводство. В момента се дипломира и като специалист по „Стопанско управление“ и „Национална сигурност“. Преди да заеме поста изпълнителен директор на „Напоителни системи“ през март 2017-а, 12 години е работила като юрист и ръководител „Правна дирекция“ във водното дружество.

- Г-жо Динева, как ще се отрази нетипично сухата зима на предстоящ​ия поливен сезон? ​Ще има ли достатъчно воден ресурс за фермерите и най-вече за оризопроизводителите?

- 2017-а беше много суха година и доставихме вода за напояване на около 293 хиляди декара земеделска площ. През 2018 г. отчетохме много влажна година, вследствие на което поливните площи значително се понижиха до 240 хил. дка. Надявам се тази година да имаме нормален поливен сезон. Язовирите са пълни на 50-60% и сме готови да поемем водата от снеготопенето.

Водният ресурс, с който разполагаме, е достатъчен, така че сме готови за много суха година. Освен това имаме една от най-добрите организации за осигуряване на поливни площи в земеделието.

- Тази година ​ще има ли увеличение на цената на поливната вода?

- Цената на водата остава същата като миналата година, но по принцип тя е двукомпонентна. От 2017 г. в съответствие с Европейската рамкова директива за водите имаме постоянна цена на декар и цена за кубик вода. Като приоритетна култура оризът има преференциална цена - 5,10 лв. е таксата на декар, като се плащат и 2 стотинки на кубик за самата вода. Цените са обявени по клонове на нашия сайт, така че всеки може да ги види. Въпреки увеличение на постоянните ни разходи -електроенергия, горива и всички останали, успяхме да оптимизираме и да балансираме дружеството от гледна точка и на постоянните, и на променливите разходи, така че да осигурим на земеделските производители устойчиво земеделие. Нашата главна цел е увеличаване на поливните площи и сключване на дългосрочни договори с фермерите. Това, от една страна, ще им гарантира сигурност на доставяне на необходимия воден ресурс.

От друга страна, ще гарантира финансова стабилност на дружеството, което вече втора година запазва положителни финансови резултати. Надявам се да се развиваме още по-успешно и да имаме възможност да участваме в усвояване на европейски средства по Програмата за развитие на селските райони. Готвим проект и чакаме да се отвори подмярка 4.3 „Инвестиции в инфраструктура“. Оптимисти сме, че ще бъдем одобрени, а със средствата ще успеем да рехабилитираме част от амортизираната напоителна инфраструктура поне в активните поливни райони като Пловдив, Пазарджик, Стара Загора Сливен и др. Само оризарите напояват около 110 000 декара от общо напояваните в цяла България площи.

По нашата мрежа имаме възможност да подадем вода на още 100 000 дка, но при направена рехабилитация на напоителната инфраструктура. Необходимо е също да се подменят и помпените станции с енергоефективни.

- Как след толкова кризисни години „Напоителни системи“ успя да излезе от финансовото блато?

- На първо място се въведе много строга финансова дисциплина. Тя доведе до свиване на разходите, оптимизиране на персонала, увеличаване на приходите. Увеличихме и търговската си дейност. Отчетохме добри резултати и от другата си дейност - опазване от вредното въздействие на водите. Огромният ресурс, който вложихме за предпазване на обектите и на населението, даде своите резултати. Нямахме такива сътресения през 2018 г., каквито имаше по други държави. Координацията, която имахме с всички институции, за което им благодаря, бе перфектна - с всички областни управители по места, кметове на общини - това е много важно за едно навременно и правилно изпълнение на аварийните планове при възникване на аварийна ситуация.

- А какво е състоянието на язовирите, които обслужва „Напоителни системи“?

- Ние стопанисваме 21 язовира публично-държавна собственост, 4 от които са със стратегическо значение. Изпълняваме стриктно предписанията на Държавната агенция по метрологичен и технически надзор, така че всички са достатъчно добре поддържани и са под непрекъснато наблюдение 24 часа. На този етап не е констатиран сериозен проблем на някой язовир, който се нуждае от авариен ремонт. Имаме планови, но те се извършват своевременно. Като добър стопанин следим текущо съоръженията - баланс, ниво, вода, състояние на стената на преливника, но що се касае за основен ремонт - грижа има собственика в Министерство на земеделието.

- Как овладявате проблема с кражбите на вода?

- В Напоителни системи имаме дирекции „Сигурност“ и „Вътрешен контрол“ и всеки сигнал, който получим на електронната поща, не се подценява, като правим проверки и по места.

Всички кражби, които сме констатирали, се предават на разследващите органи, тъй като ние сме търговско дружество и нямаме правомощия да издаваме наказателни постановления. Създадохме редица иновации в Напоителни системи, с които съм много горда. Това са няколко модула, дело на нашите ИТ специалисти. Имаме модул, с който проследяваме всички договори за напояване, вече имаме база данни на водоползватели, места за напояване, поливни площи, като всичко се наблюдава от централно управление. Имаме и модул с инвентарен опис на цялото дружество, следим състоянието на всички язовири и цялата канална мрежа - отводнителната, която е над 3000 км и напоителната с дължина над 3800 км, всички изравнители, помпени станции, енергийните ни съоръжения. Така че всичко е въведено в една карта. От тази година започваме пилотен проект за следене на водните нива в каналите. В по-големите язовири, на местата, които са по-критични, са поставени датчици, които се индексират, а всичко е уеб базирано в централно управление. По този начин както аз, така и всички управители на клонове получаваме своевременно информация, ако възникнат аварийни ситуации. По-голямото финансиране при нас ще дойде чрез ПРСР за специални датчици, които ще проследяват обемите в цялата канална мрежа. Така ще можем да виждаме целия воден баланс на реките, на язовирите и каналите. В миналото беше почти невъзможно всичко това да го има. Затова нашият екип е много горд с всички тези иновации, включително и със системата за финансово управление и контрол. Мога да кажа съвсем спокойно, че влязохме от 19. в 21. век и се надявам все така да сме успешни.

- „Напоителни системи“ как ще отбележи Световния ден на водата 22 март?

- По повод на 22 март, който е световен ден на водата, по инициатива на "Напоителни системи", за втора поредна година ще организираме конкурс за най-добра детска рисунка, фотография и плакат. Той е в различни възрастови групи - до 12 г. и от 12 до 19 г. Миналата година конкурсът се проведе на територията на три града - Пловдив и Пазарджик. Тази година ще е национален - почти в цялата страна и под егидата на всички областни управители, кметове на общини и басейнови дирекции. Темата и мотото на Световния ден на водата тази година е “Водата е за всички“ и децата ще имат възможност да творят на тази тема, а за участниците ще има много награди и изненади. Съвместно с кметовете и инспекторатите по образование по места сме инициирали и образователни часове, за да се обясни на децата значението и необходимостта от водата, както и нейното правилно използване и съхранение като природен ресурс.

Коментари