Следвайте ни

Ремонтът на Площада колосално поскъпна след избора на изпълнител

Първоначално обществената поръчка за площада е проведена при "таван"  10 250 000 лева без включен ДДС, или  12 300 000 лева с данъка.  Спечелена е  от „Драгиев и ко” с цена на ръба на  максимално допустимата - 10 229 943,18 лева   без ДДС. След търга  с решение на Общинския съвет. Така обектът се оскъпява   с 4,7 млн. лева без ДДС, или близо 5,5 милиона с включен данък, а цялата обществена  поръчка набъбва  почти до 18 млн. лева, което представлява 46,43% повече от  сумата, визирана в първоначално подписания договор.  Допълнителните средства са дадени за настилката на площада - близо 7 дка гранит от общо 24 дка. 

Според договора, подписан след търга,  парите са разпределени по следния начин:

1. Реконструкция на площада 3 915 000 лв

2. Реставрация на форум „Запад” 162 000 лв.

3. Проектиране на подлез „Тримонциум“ 10 000 лв.

4. Реставрация и експониране на Форум „Север“ 182 000 лв.

5. Основен ремонт на подлеза на "Гладстон" 5 960 943,18 лв.

Цените са без ДДС.  Общата стойност  е 10 229 943 лева без ДДС, или  12 275 931, 82 лева с ДДС. 

Обществената поръчка е завишена  осем  месеца след сключване на договора в частта, която касае ремонта на площада. С анекс  възложителят (Община Пловдив) приема нова количествено-стойностна сметка със стойност на допълнителните СМР в размер на 4 749 950,32 лв. без ДДС, в резултат на което цената  набъбва до  14 979 893,50 лв. без ДДС.  На практика само ремонтът  на площада поскъпва от  3 849 000 лева на 8 598 950 лева, което представлява над 120% ръст. 

Как възложителят е предвидил близо 3,85 милиона лева и впоследствие решава, че може да инвестира още близо 4,75? Защо се получава това разминаване и как се контролира новата стойност? В КСС към допълнителното споразумение в част "Архитектура" са заложени близо 5,5 милиона лева без ДДС само за настилки и облицовки . Според експерти цените на доставка на различните настилки от камък започват от 151,11 лв./кв. м и стигат до 994,47 лв./кв. м без включен монтаж. 

Допълнителното споразумение е изготвено и одобрено на база протоколи от три работни срещи, одобрен идеен проект от НИНКН, проведено обществено представяне на идейния проект на 17 октомври 2018 г., протокол №39  на ЕСУТ и решение на Общинския съвет №424, взето на  12 ноември 2018 г. за увеличение на цената. Аргументите на кмета звучат така: "Ако искаме да имаме хубав площад не с бетон, а с гранит, доплащането ще е 5,6 млн. лева с ДДС, или близо 18 млн.  лева".

Без да има предварително изготвен проект, администрацията включва в заданието за  обществената поръчка настилката  от вибропресовани плочи.  Експертният съвет  на Община Пловдив предлага поне частично да има облицовка от гранит, чиято стойност е посочена от фирмата изпълнител. Така кръгът, наречен инженеринг, се затваря. В авариен порядък с благородната мисия - спасяване на новата визия на площада - изпълнителят дава допълнителна оферта за цените на гранит.

Валентина Йеремиева

Репортер /журналист/ екип "общество"

Валентина Йеремиева е завършила журналистика в Държавния университет в Санкт Петербург. Работи във вестник "Марица" почти от създаването му. Пише предимно по градските теми. Носител на награда "Пловдив".   Още

Анкета

За какво бъдеще на Пловдив трябва да работи новият кмет?