Следвайте ни

Оловните пари от цеховете са риск за работниците

viber icon

Основните суровини, които използва при производството си КЦМ, са оловен и цинков концентрат. До 1990-а година той се добиваше от няколко предприятия в Родопите, като основните количества идваха от Горубсо. След 90-а година започна ликвидацията на отделни рудници и настъпи "криза" за оловно-цинков концентрат. Тогава КЦМ организира внос на суровината от различни страни, включително и от Южна Америка. След 2000 г. и започна бавно възстановяване на производството в отделни рудници в бивши мини на Горубсо, което постепенно възстанови доставките за КЦМ от български фирми.

Концентратите от наши доставчици се транспортират със специализирани "гондоли". Вносът идва по море, а после - с жп вагони, които влизат директно в предприятието. 

Какво се произвежда в КЦМ

В КЦМ работят 4 основни цеха - за цинк, олово, сребро, злато и други твърдосплавни изделия. Най-големите производствени мощности са в цеховете за олово и за сярна киселина. От цинковия концентрат в КЦМ се произвежда цинк метал, кадмий, цинков сулфат и голямо количество сярна киселина. От оловото се произвежда олово като метал, малки количество бисмутно олово и оловно-антимонови сплави. Злато се произвежда на кюлчета 24 квадрата и е изключително чисто. Също така и като сплави за стоматологията. В този цех се произвежда още сребро на блокове, както и сребърни изделия. Добиват се още много твърди сплави.

На изхода 

През последните години в КЦМ опитват да подобряват сигурността на производството, като развиват безотпадни технологии. И все пак на изхода има доста опасни отпадъци. Тези от оловно-цинковите технологии се депонират на открито хранилище. Една част се извозват до обогатителната фабрика Елшица, Пазарджишко. Преработват се до меден концентрат, в който има доста сребро. Дейността по опазване на околната среда се разделя на 4 направления. КЦМ осъществява вътрешен контрол, правят замервания в 4 направления и се самоконтролират. Първото е контрол и анализ от металургичните агрегати, това са пещите. В тези агрегати вече има внедрени доста пречиствателни съоръжения. Самите те също се контролират. Ако уредите "проспят" нещо на изхода, от цеховете могат да бъдат изпуснати серни окиси. Те миришат на сладко и така се усещат от човека. Ако няма вятър, могат да се задържат в атмосферата и оказват неблагоприятно влияние върху дихателната система. Другият голям производствен риск са оловните пари. Те обаче са опасни предимно за работещите вътре в цеха. 

Контролът

КЦМ оказва емисионен контрол и в прилежащите райони. Предприятието има цял екологичен отдел, който осъществява вътрешен и външен мониторинг. Контролира се и качеството на въздуха както на основните работни места, така и в прилежащите райони. Четвъртото направление в екологичната дейност е в посока анализ на текущите опасности от евентуално взривяване. То касае основно сигурността на работниците.

Лабораторията, която използва КЦМ, е прахово-газова - отчита и газове, и прах, и евентуално опасност от взривяване. Оборудвана е със съвременни прибори и има мобилен вариант, в който апаратурата е монтирана в специален микробус. 

ГОЛЕМИТЕ НАРУШЕНИЯ  

27 юли 2010

КЦМ отнася санкция на стойност 18 500 лева за превишаване на нормите със серен диоксид

Април 2013

От РИОСВ Пловдив е наложила санкция в размер на 35 177 лв. отново за наднормени концентрации на серен диоксид

Май 2014

Още една глоба от 52 944 лв. глоба е наложена КЦМ-АД от МОСВ. Тя отново е за неспазване на емисионните норми за серен диоксид

Март 2015

Наказателно постановление №33/12.03.2015г. срещу „КЦМ” АД, за това, че не поддържа в техническа и експлоатационна изправност ползваното пречиствателно съоръжение за отпадни води, с наложено наказание имуществена санкция в размер на 2000 лв.

Октомври 2015 г. 

РИОСВ издава наказателно постановление за 20 хил. лв. за това, че не изпълнява условие, поставено в комплексно разрешително в нарушение на Закона за опазване на околната среда.

Февруари 2017 г.

НП № 7/13.02.2017 г. срещу „КЦМ” АД, гр. Пловдив, за това, че зауства отпадни води, чиито показатели превишават индивидуалните емисионни ограничения в нарушение на Закона за водите, с наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв.

Май 2017 г.

НП № С-И-21/16.05.2017 г. срещу „КЦМ“ АД, за това, че са измерени концентрации на серен диоксид, които превишават определената в комплексното разрешително норма на допустима емисия, за което е наложена еднократна санкция в размер на 24 655 лв.

Септември 2017 г

НП № 45/01.09.2017 г. срещу „КЦМ“ АД, гр. Пловдив за това, че като титуляр на комплексно разрешително не изпълнява условие от него, като превишава индивидуалните емисионни ограничения в нарушение на Закона за опазване на околната среда, с наложена имуществена санкция 10 000 лв.

Още от категорията

Виж всички

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Анкета

Ако Община Пловдив разполага с 50 млн. лева за строителство догодина, с какво да започне?